Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Oddziały przedszkolne

Procedury

ZAŁĄCZNIKI:

ZARZĄDZENIE NR 8/2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŚW. M.M. KOLBEGO W CHMIELNIKU Z DNIA 31 sierpnia 2022r.

Utworzono dnia 06.09.2022, 11:24

Zarządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań dotyczących organizacji i realizacji zadań dla Szkoły Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Utworzono dnia 26.01.2022, 16:28

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku

Utworzono dnia 30.08.2021, 20:47

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku z dnia 4 stycznia 2021r w sprawie wprowadzenia regulaminu działania oddziału przedszkolnego w szkole

Utworzono dnia 15.01.2021, 10:33

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŚW. M. M. KOLBEGO W CHMIELNIKU

Utworzono dnia 15.01.2021, 10:33

Zarządzenie nr 1 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2018 roku

Utworzono dnia 25.03.2018, 21:30

Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku dziennika elektronicznego

Utworzono dnia 25.03.2018, 21:30

Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania Komisji Powypadkowej

Utworzono dnia 25.03.2018, 21:31

Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania i trybu działania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019

Utworzono dnia 25.03.2018, 21:31

Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Utworzono dnia 18.05.2018, 21:51

Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia powołania Komisji Socjalnej oraz wprowadzenia jej regulaminu

Utworzono dnia 18.05.2018, 21:51

Zarządzenie nr 7 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Utworzono dnia 24.05.2018, 21:22

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi

Utworzono dnia 17.10.2018, 17:56

Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych

Utworzono dnia 17.10.2018, 17:57

Zarządzenie nr 10 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Utworzono dnia 17.10.2018, 18:00

Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania analizy i oceny ryzyka

Utworzono dnia 17.10.2018, 18:01

Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z prywatnych urządzeń informatycznych do celów służbowych

Utworzono dnia 17.10.2018, 18:03

Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem systemów informatycznych poza obszarem Administratora Danych Osobowych

Utworzono dnia 17.10.2018, 18:06

Zarządzenie nr 14 w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Utworzono dnia 17.10.2018, 18:07

Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych, oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednostce

Utworzono dnia 17.10.2018, 18:10

Zarządzenie nr 17 w sprawie sposobu wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz posiłków

Utworzono dnia 17.10.2018, 18:12

Zarządzenie nr 18 w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych oraz organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018\2019

Utworzono dnia 17.10.2018, 18:14

Zarządzenie nr 19 w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli

Utworzono dnia 17.10.2018, 18:15