Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Oddziały przedszkolne

SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁY INACZEJ!

Utworzono dnia 12.05.2020
Czcionka:

To już dwa miesiące od kiedy zmieniła się zupełnie nasza szkolna rzeczywistość. W normalnych warunkach spotkalibyśmy się na tzw, wywiadówce śródrocznej, omawialibyśmy osiągnięcia uczniów i działania szkoły.

Jednak szkoły, podobnie jak wiele innych miejsc wokół nas, opustoszały. Ciszę szkolną od wielu dni przeszywa szkolny dzwonek, jakby wyczekiwał powrotu do swoich murów tych wszystkich, których codziennie przywoływał na lekcje zgodnie z rytmem szkolnego zegara.

Słowami, które najczęściej się wypowiada stały się słowa epidemia, koronawirus, kwarantanna. Wywołuje to zarówno u dorosłych, jak i  u dzieci ogromny niepokój, lęk o przyszłość. Do naszych domów zawitało w nowym systemie nauczanie na odległość, nazywane zdalnym nauczaniem. Nikt z nas nie był na taką sytuację przygotowany zarówno psychicznie jak i organizacyjnie. Wielu rodziców musiało podjąć pracę zdalną, bądź z przyczyn organizacyjnych zostało pozbawionych swojej dotychczasowej pracy. Dodatkowo teraz muszą wspierać swoje dzieci w realizacji ich codziennych obowiązków, które dotychczas wypełniali pod okiem nauczycieli w szkole.

I chociaż do tej pory nie odbył się żaden egzamin szkolny, to z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że Szkoła zdała swój najważniejszy egzamin, egzamin opanowania, organizacji, umiejętności kreowania nowej rzeczywistości, której nikt nas nie uczył, na którą nie było żadnej skutecznej procedury. Mając na względzie potrzebę czasu, dobro uczniów i potencjał kadry nauczycielskiej a jednocześnie partnerów naszych działań, czyli rodziców, jako dyrektor  musiałam bardzo szybko uruchomić kanały edukacji w miarę możliwości sprzętowych i programowych.

Podjęte  decyzje, stworzone prawo wewnątrzszkolne oraz uzgodnienia prowadzone z radą pedagogiczną pozwoliły na zorganizowanie nauczania wszystkich uczniów, począwszy od najmłodszych przedszkolaków po najstarszą klasę ósmą. Nie pozostawiliśmy bez wsparcia dzieci objętych różnorodnymi zajęciami w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Na potrzeby prowadzenia nowej formy nauczania szkoła zakupiła pakiet OFFICE 365 z dostępem do TEAMSA i GOOGLE CLAASROOM. Dzięki takiej decyzji dzieci mają równy dostęp do wszystkich programów pakietu OFFICE czyli WORDA, EXELA, POWER-POINTA , które są im niezbędne do wykonywania zlecanych przez nauczycieli zadań. Dzięki platformie TEAMS nauczyciele prowadzą lekcje bezpośrednio z całą klasą bądź pojedynczym uczniem. Wdrożenie tego systemu  w sposób profesjonalny, wyposażenie uczniów i nauczycieli w potrzebne do zdalnej pracy narzędzia wymagało wielu godzin pracy zarówno dyrektora, administratora szkolnego dziennika elektronicznego i strony internetowej, a także każdego nauczyciela. Trzeba było założyć każdemu uczniowi i nauczycielowi konto na platformie MS Office 365, poinstruować wszystkich, jak korzystać z tego pakietu.

Ogromnym ułatwieniem dla takiej edukacji stał się funkcjonujący w szkole e- dziennik. Jest to podstawowe narzędzie pracy, zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Okazuje się, że choć z pewnymi obawami i oporami dwa lata temu wprowadzono do szkolnej rzeczywistości e dziennik (dzięki środkom pozyskanym przez gminę z programów zewnętrznych), to dzisiaj zarówno  nauczyciele jak i  rodzice nie wyobrażają sobie pracy bez tego narzędzia. Dodatkowo nauczyciele wykorzystują różnorodne komunikatory, pocztę mailową czy kontakty telefoniczne, aby ich praca była skuteczna i by mogli dotrzeć do każdego ucznia. Ponadto udostępniliśmy tym uczniom, którzy tego potrzebowali, sprzęt komputerowy, którym szkoła dysponowała.

Jest nam bardzo miło, kiedy otrzymujemy od Was, drodzy rodzice słowa podziękowania i docenienia pracy nauczycieli. Cieszy nas fakt, iż dostrzegacie, jak trudna i wymagająca jest praca nauczyciela, którą my nauczyciele traktujemy bardzo często jako misję i powołanie. 

Potwierdzeniem jest obecna praca nauczycieli, którzy w zdecydowanej większości wykorzystując prywatny sprzęt, własne łącza internetowe, inwestując w dodatkowy sprzęt związany z pracą zdalną (zakup kamer, mikrofonów, skanerów, laptopów) spędzają znacznie więcej czasu, niż w normalnych warunkach, na przygotowywaniu materiałów dla uczniów, które ewoluują: od przesyłanych początkowo instrukcji do pracy dla uczniów, przez udostępnianie linków do rozmaitych materiałów edukacyjnych, pracę na platformach e - learningowych, nagrywanie filmów po lekcje online. Tak naprawdę, tylko dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców ta forma  nauczania funkcjonuje z każdym dniem coraz lepiej.

Ale szkoła żyje nadal swoim życiem, organizując już kolejny rok szkolny. W tym czasie kiedy wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice borykają się z nauczaniem na odległość, jako dyrektor podejmowałam szereg nowych działań i teraz się z Państwem  nimi podzielę:

 • Przygotowano i przedstawiono do organu prowadzącego arkusze organizacji na nowy rok szkolny 2020/2021
 • Złożono wniosek o dotację podręcznikową na nowy rok szkolny 2020/2021 tak aby na czas wyposażyć uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe
 • Przeprowadzono rozeznanie rynku w zakresie usługi na remont klatki schodowej w szkole, tak aby wypełnić nakaz  SANEPID – jeden z rrodziców zaproponował usługę w cenie, która jest możliwa do realizacji- remont rozpocznie się z początkiem wakacji
 • Opracowano wniosek na pozyskanie środków na wyposażenie pracowni do przedmiotów biologia, chemia, geografia, przyroda w ramach dotacji celowej MEN
 • Otrzymano 16 nowych laptopów i szafę ładującą - nagroda w konkursie OSE
 • Do 15 maja zostanie złożony wniosek na zakup tabletów w ramach środków przeznaczonych przez rząd na doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do zdalnego nauczania
 • Wdrażany jest program MOL – pozwalający na komputeryzację biblioteki szkolnej
 • Wdrożono zalecenia GIS, MEN i SANEPID  oraz opracowano procedury pozwalające na otwarcie oddziałów przedszkolnych z dniem 6 maja 2020r
 • W ramach prac pań będących pomocami nauczycieli w przedszkolu szyto maseczki, które w dużej części przekazano do szpitali, przychodni, na oddział onkologii dziecięcej w Rzeszowie oraz dla społeczności lokalnej,
 • Na bieżąco prowadzone są prace porządkowo – remontowe wokół szkoły, dzięki pomocy pani sołtys w pozyskaniu środków będzie odmalowana altana, we współpracy z radą rodziców będzie dosadzana nowa zieleń przy chodniku na wejściu do szkoły, jest prowadzony bieżący remont placu zabaw.
 • Na bieżąco nadzorowano pracę nauczycieli, monitorując prawidłowość działań, przestrzeganie zasad i prawa wewnątrzszkolnego

Przed nami ostatnie tygodnie tego roku szkolnego. W obecnej chwili jest jeszcze bardzo dużo niewiadomych związanych z powrotem dzieci do szkoły i z zakończeniem nauczania w systemie zdalnym. Przed nami wystawianie ocen końcoworocznych, przeprowadzenie egzaminu klasy ósmej, egzaminy związane z awansem zawodowym nauczycieli i wakacje.

Niech ten czas zostanie wykorzystany przez uczniów do uzyskania jak najlepszych wyników swojej edukacji, przez nauczycieli na dopełnienie realizacji programów nauczania a przez rodziców do wspólnego pokonywania trudów szkolnej rzeczywistości. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie z Państwem będę mogła odbyć na żywo.

Pozdrawiam serdecznie,

Bożena Gwizdała – Dyrektor Szkoły

Informacja dla kl. VIII - Rekrutacja

 

 

 

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 743

W poprzednim tygodniu: 1348

W tym miesiącu: 743

W poprzednim miesiącu: 5617

Wszystkich: 110592

Dyplomy i wyróżnienia