Figury na płaszczyźnie

  
Kliknij na numer w siatce, aby zobaczyć objaśnienia wyrazów do wpisania dla danego numeru. Po rozwiązaniu krzyżówki, kliknij na "WYNIK" by sprawdzić swoje odpowiedzi.
     1                 
2                      
                    
                    
     3                 
                    
                    
     4    5               
6                      
                    
  7                    
                    
                    
       8        9         
   10                   
                    
   11                   
                    
             12