Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.

1 września 2022r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

2.

23 - 31 grudnia 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

3.

16 - 29 stycznia 2023r.

Ferie zimowe 

4.

06 – 11 kwietnia  2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna 

5. 23 - 25 maj 2023r. Egzamin ósmoklasisty

6.

23 czerwca 2023r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7.

23 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

- 14 październik 2022r.,

- 31 październik 2022r.,

- 28 kwiecień 2023r.,

- 2 maj 2023r.,

- 9 czerwiec 2023r,

 

W powyższych dniach na życzenie rodziców Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla dzieci i uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu.

Informację o potrzebie zorganizowania opieki świetlicowej należy zgłosić na 3 dni przed danym dniem do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.