Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiot PZO      Wymagania na poszczególne oceny
Religia

PZO 5-latki i kl.0

PZO kl. I

PZO kl. II

PZO kl. III

PZO kl. IV

PZO kl. V

PZO kl. VI

PZO kl. VII

PZO kl. VIII

wymagania zawarte są w PZO

poszczególnych klas

Język niemiecki PZO kl. VII-VIII Kryteria oceniania kl. VII i VIII
Język polski PZO kl. IV-VIII

wymagania poszczególnych klas

zawarte są w PZO

Język angielski

PZO kl. IV

PZO kl. V

PZO kl.VII

 

PZO kl. VI, 

PZO kl. VIII

wymagania kl. IV, kl. V i  kl. VII zawarte są

w PZO poszczególnych klas

 

 

wymagania kl. VI

wymagania kl.VIII

Matematyka PZO kl. IV-VIII

wymagania kl. IV

wymagania kl. V

wymagania kl. VI

wymagania kl. VII

wymagania kl. VIII

Historia PZO kl. IV-VIII

wymagania kl. IV

wymagania kl. V

wymagania kl. VI

wymagania kl. VII

wymagania kl. VIII

WOS PZO kl. VIII wymagania kl. VIII
Przyroda

PZO kl. IV

kryteria oceniania kl. IV

Biologia

PZO kl. V

PZO kl. VI

PZO kl VII

PZO kl. VIII

kryteria oceniania kl. V

kryteria oceniania kl.VI

kryteria oceniania kl. VII

kryteria oceniania kl. VIII

Chemia

PZO kl. VII

PZO kl. VIII

kryteria oceniania kl. VII

kryteria oceniania kl. VIII

Geografia

PZO kl. V

PZO kl. VII

PZO kl. VIII

kryteria oceniania kl. V

kryteria oceniania kl. VII

kryteria oceniania kl. VIII

Fizyka

PZO kl. VII-VIII

wymagania kl. VII

wymagania kl VIII

Informatyka

PZO kl. IV-VIII

wymagania kl IV

wymagania kl V

wymagania kl VI

wymagania kl. VII

wymagania kl. VIII

Technika 

PZO kl. IV-VI

wymagania kl. IV

wymagania kl. V

wymagania kl. VI

Muzyka PZO kl. IV-VII wymagania kl. IV-VII
Plastyka PZO kl. IV-VII

wymagania zawarte są w PZO

EdB PZO kl. VIII

wymagania zawarte są w PZO

Klasy I- III PZO kl. I-III

wymagania edukacyjne kl. I

wymagania edukacyjne kl. II

wymagania edukacyjne kl. III

WDŻ  

program nauczania kl.IV

program nauczania kl.V

program nauczania kl.VI

program nauczania kl.VII

program nauczania kl.VIII