Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.

4 września 2023r. 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

2.

23 - 31 grudnia 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

3.

29 stycznia - 11 lutego  2024r.

Ferie zimowe 

4.

28 marca – 2 kwietnia  2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna 

5. 14- 16 maj 2024 Egzamin ósmoklasisty

6.

21 czerwca 2024r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7.

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Ferie letnie

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

- 13 październik 2023

- 30- 31 październik 2023

- 2 maj 2024

- 14- 16 maj 2024

- 31 maj 2024

W powyższych dniach na życzenie rodziców Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla dzieci i uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu.

Informację o potrzebie zorganizowania opieki świetlicowej należy zgłosić na 3 dni przed danym dniem do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.