Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Nadanie Szkole imienia Św. M. M. Kolbego

10 października 2009 r. zapisał się, jako najważniejszy dzień w historii naszej Szkoły, bowiem wtedy naszej placówce zostało nadane imię Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystośc ta została połączona również z obchodami Jubileuszu 25-lecia istnienia Szkoły. Dlaczego wybrano właśnie ten dzień? Data nadania została wyznaczona już rok temu, gdyż w tym dniu obchodzona jest rocznica kanonizacji naszego Rodaka i zarazem jest to nasz szkolny Dzień  z Patronem:

(10 października 1982, plac Św. Piotra

"Od dzisiaj Kościół pragnie nazywać "świętym" człowieka, któremu dane było w sposób szczególnie dosłowny wypełnić słowa Odkupiciela: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (...) pełnią mojej władzy apostolskiej postanowiłem też, że Maksymilian Maria Kolbe, który w wyniku beatyfikacji był czczony, jako Wyznawca, winien odtąddoznawać czci rownież, jako Męczennik! "Cenna jest w oczach Pańskichh śmierć Jego świętych! Amen" Jan Paweł II)

Po wielu wszechtronnych przygotowaniach uroczystość rozpoczęła się w Kościele Parafialnym w Chmielniku, gdzie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Edwarda Białogłowskiego została odprawiona uroczysta Msza święta. Ksiądz Biskup wygłosił homilię, w której w przystępny sposób nakreślił przymioty obranego przez nas Patrona i wskazał drogi Jego naśladowania. Ofiarę Mszy św. sprawowali też  proboszczowie z sąsiednich parafii na czele z księdzem prałatem Tadeuszem Wołoszem, gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa- ojciec Stanisław Piętka oraz byli księża katecheci pracujący w naszej Szkole i księża rodacy. W czasie Mszy św. został poświęcony sztandar szkolny oraz obraz św. Maksymiliana Marii Kolbego. Fundatorem sztandaru jest Senator RP pan Kazimierz Jaworski, zaś obraz Patrona został namalowany przez artystę malarza Olego Czyżowskiego.

Skład naszego pocztu sztandarowego stanowili: pan Andrzej Ostrowski oraz panie Bogumiła Jaworska i Beata Bazan, zaś ze strony uczniowskiej: Mateusz Murias, Anna Jaworska i Marlena Kotarba.

W uroczystości kościelnej uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, wielu parafian oraz zaproszeni Goście z przedstawicielami władz gminy Chmielnik. Szkoły z ternu gminy były reprezentowane przez Dyrektorów  oraz poczty sztandarowe. Honorowymi Gośćmi byli przedstawiciele Gimnazjum  im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z Nowej Dęby. Muzycznie oprawę uroczystości, zarówno w Kościele, jak też w Szkole, uświetniała Dziewczęca Orkiestra Dęta z VI LO w Rzeszowie.

Po spotkaniu w Kościele społeczność szkolna oraz zaproszeni Goście zebrali się przed budynkiem Szkoły, gdzie na wstępie zostały poświęcone i odsłonięte umieszczone na frontowej ścianie tablice: pamiątkowa i urzędowa. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał jej fundator pan Józef Kusz, zaś tablicę urzędową, z już pełną nazwy placówki, odsłonił wójt Gminy Chmielnik pan Krzysztof Grad w towarzystwie wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pani Aliny Szczepańskiej. Następnie uczestnicy przeszli na plac przyszkolny, gdzie w specjalnie przygotowanym na tę chwilę udekorowanym miejscu, odbyła się część oficjalna. Dyrektor Szkoły pani Bożena Gwizdała serdecznie powitała  zebranych i wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym skrótowo nakreśliła historię 25-letniego funkcjonowaniaSzkoły oraz sylwetkę Patrona. Przewodniczący pan Antoni Dzierżak zapoznał zebranych z uchwałą Rady Gminy urzędowo nadającą naszej Szkole imię oraz przypomniał poczynania mieszkańców Górnego Chmielnika i władz gminy związane z powstaniem Szkoły Podstawowej nr 3.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie pani Dyrektor przez pana Senatora sztandaru, który od tej pory staje się znakiem rozpoznawczym naszej placówki. Pani Dyrektor dziękując Fundatorowi zaprezentowała zebranym sztandar i objaśniła jego symbolikę, a następnie przekazała go uczniom. Uczniowie wchodzący w skład pocztu oraz przedstawiciele poszczególnych zespołów klasowych przyjmowali sztandar z wielką tremą, zaś podczas zbiorowego ślubowania byli bardzo wzruszeni.

Później na przygotowanym podium stawali mówcy pragnący zabrać głos. Na wstępie przemawiał gwardian ojciec Stanisław Piętka, następca św. Maksymiliana w Niepokalanowie, zwracając uwagę na dziedzictwo pozostawione przez naszego świętego Męczennika i trwałość Jego misji: Zdobywania świata dla Chrystusa przez Maryję. Pan Senator zaapelował do uczniów i nauczycieli o wzorowanie się na życiu św. Maksymiliana zarówno w pracy szkolnej, jak też w życiu codziennym. Starszy wizytator KO w Rzeszowie pani Alina Szczepańska odczytała list Podkarpackiego Kuratora Oświaty pana Jacka Wojtasa oraz pogratulowała wyboru Patrona i złożyła nauczycielom podziękowanie za pracę z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. 

Kolejnym mówcą był wójt pan Krzysztof Grad, który zaznaczył, iż nadanie imienia naszej placówce jest podsumowaniem jej dobrego funkcjonowania w środowiski lokalnym. Ze słowami pochwały dla działalności Szkoły wystąpiła też przewodnicząca Rady Rodziców pani Beata Bazan dziękując pani Dyrektor za trud zrealizowania tego przedsięwzięcia. Kilka słów nawiązujących do trafnego wyboru Patrona na tle trudnych dzisiejszych czasów wypowiedziała też pani Danuta Kusz, była dyrektor ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej.

Na zakończenie części oficjanej zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniow ukazujący sylwetkę Patrona w myśl Jego słów: Zwycięstwo przez wiarę i miłość. Słowa te znalazły się też na awersie naszego sztandaru. W roli św. Maksymiliana pięknie zaprezentował się uczeń Sebastian Zembroń. Osobami prowadzącymi tę część spotkania byli: nauczycielka pani Edyta Domin i absolwent. ojciec uczennicy, pan Edward Szpunar.

Uczestnicy  zapewne bardzo się ucieszyli z gorącego obfitego poczęstunku, ponieważ pogoda zaczęła właśnie w tym dniu płatać figle przynosząc opady deszczu i spadek temperatury. Spotkanie przy stole dało możliwość wspomnień minionego okresu pracy Szkoły. Należy również nadmienić, że miło nam było też gościć: przedstawicieli firm i stowarzyszeń z terenu Gminy, kierowników instytucji współpracujących  z naszą Szkołą, byłych dyrektorów szkół, byłych naszych nauczycieli i księży.

Wyrażamy podziękowanie i wdzięczność Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się  do zrealizowania tej tak ważnej dla Szkoły uroczystości. Niech zatem nasz Patron jednoczy nas we wzajemnych poczynaniach i współpracy w myśl: Każdy, bowiem rozumny człowiek, musi znać cel, do krótego zdąża i każdą rzecz ważyć wedle tego celu. 

Nadanie Szkole imienia Św. M. M. Kolbego

Utworzono dnia 11.08.2018, 18:45