Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

1 rocznica nadania imienia Szkole

"Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana..."

Motto Roku Kolbiańskiego

8 października 2010r. obchodziliśmy Pierwszą Rocznicę nadania naszej Szkole imienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Był to Szkolny Dzień z Patronem. 

Uroczystość rozpoczęła się udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych Gości we Mszy św. w kościele parafialnym w Chmielniku. Mszę św odprawił kustosz Sanktuarium MBŁ, ksiądz Tadeusz Wołosz w asyście księdza Grzegorza Chmielowskiego- naszego byłego katechety. W oprawę liturgii byli aktywnie zaangażowani nauczyciele oraz uczniowie śpiewający pieśni o Patronie, czytający modlitwy i składający dary. Przed ołtarzem postawiony został obraz naszego Patrona, przed którym złożyliśmy kwiaty. W tematykę modlitwy i rozważań wprowadzili zebranych uczniowie: Katarzyna Witowska, Anna Cisek, Michał Kozak i Marcin Czarnota recytujący wiersz "Kolbe dobry apostoł". Dziewczęta z klas V i VI wspólnie z panem organistą przygotowały oprawę muzyczną śpiewając pieśni o i do Św. Maksymiliana. Ksiądz Proboszcz wygłosił piękne kazanie ukazując sylwetkę naszego Patrona oraz zachęcił nas do naśladowania Jego cnót.

Splendoru uroczystości w kościele nadawały poczty sztandarowe z większości szkół z terenu naszej gminy. Oczywiście na czele prezentował się nasz Sztandar, którego strażnikami są: Mateusz Murias, Elżbieta Mazur oraz Wiktoria Wąsacz. Po Mszy świętej przemieściliśmy się do Szkoły, gdzie odbyła się druga część spotkania.Najpierw pod tablicą Ojca Kolbego, znajdującą się przed wejściem do  budynku Szkoły, zostałyzłożone biało-czerwone kwiaty.

Natępnie zgromadziliśmy się w sali gimnastycznej, w której została przygotowana odpowiednia dekoracja. Pani Dyrektor Bożena Gwizdała wygłosiła okolicznościowe przemówienie wskazując na wzorce płynące z postawy naszego Patrona, poinformowała też o rozpoczętym i obchodzonym w Polsce i na świecie Roku Kolbiańskim oraz podsumowała działalność placówki pod patronatem wybranego Opiekuna. W imprezie szkolnej uczestniczyli: wójt gminy pan Krzysztof Grad, sołtys wsi pani Anna Szydełko, dyrektorzy szkół gminy Chmielnik wraz z delegacjami pocztów  sztandarowych oraz przedstawiciele instytucji gminnych współpracujących z naszą Szkołą.

Uczniowie klas V i VI zaprezentowali program artystyczny o Św. Maksymilianie. W scenariusz została wpleciona rozmowa ze Św. Maksymilianem, Jego autoprezentacja poparta slajdami oraz deklaracja społeczności szkolnej o gotowości wykonywania zadań związanych z Rokiem Kolbiańskim.

"Aktorzy" pięknie odegrali swoje role, na szcególne wyróżnienie zasługuje Premysław Szyszka, który zachwycił wszystkich odtworzeniem roli samego Bohatera. Odbyło się też wspólne spotkanie przy stole. Dziękujemy wszystkim za udział.

 

1 rocznica nadania imienia Szkole

Utworzono dnia 11.08.2018, 18:54