Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Historia szkoły

MAŁE RZECZY Z WIELKĄ CZYŃ MIŁOŚCIĄ

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

z 30-lecia istnienia SP 3 w Chmielniku

 

Rok 1984/85

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie powołano do istnienia ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 3 w Chmielniku. Obowiązki dyrektora – Gminny Inspektor, mgr Emilia Nizioł, powierzyła magistrowi inżynierowi Janowi Kłosowskiemu, który z wielkim oddaniem przystąpił do organizowania nauczania w nowej placówce.  

Od 1 września do nowopowstałej szkoły zaczęło uczęszczać 87 uczniów (do ogniska przedszkolnego 9), nauka odbywała się w klasach łączonych.

Z powodu opóźnień w pracach wykończeniowych wewnątrz nowego budynku, naukę w nim rozpoczęto dopiero 17 listopada 1984 roku – do tego czasu 8 klas uczyło się w baraku na II zmiany.

Po wprowadzeniu się do nowego budynku zadbano o wystrój sal lekcyjnych i korytarzy oraz zaczęto placówkę wyposażać w meble i pomoce naukowe. Z pomocą przyszli rodzice. Pierwszym pozaszkolnym osiągnięciem dydaktycznym było zwycięstwo uczennicy Anny Jaworskiej w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie i zakwalifikowanie się Jej do etapu centralnego.

Pierwszą najlepszą absolwentką szkoły została Wiesława Rokita, która otrzymała świadectwo
z wyróżnieniem oraz złotą tarczę.

 

Rok 1985/86

Kolejny rok szkolny wiązał się z problemami. Dyrektor Jan Kłosowski otrzymał pismo z Urzędu Gminy w Chmielniku, w którym posądzono Go o dopuszczenie do samowoli budowlanej na administrowanym terenie. Polecono wstrzymać dalsze roboty budowlane do momentu przedłożenia dokumentacji na rozpoczętą budowę. Po pewnym czasie sprawę formalnie umorzono, a życie szkoły zaczęło nabierać rozmachu.

Przy pomocy rodziców zorganizowano 2 wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla uczniów: do Przemyśla i do Zakopanego.

Miano najlepszego absolwenta przypadło w udziale uczennicy Agacie Korbeckiej.

 

Rok 1986/87

Wybudowany obiekt szkolny (w zamierzeniach miał być przeznaczony do nauczania początkowego) okazał się za mały do pomieszczenia ośmiu klas i dlatego łącząc wysiłki: Dyrektora, Grona Pedagogicznego, Komitetu Rodzicielskiego, Rady Sołeckiej i przychylności Urzędu Gminy w Chmielniku wypracowano projekt rozbudowy szkoły.

Wczesną wiosną 1987 roku przystąpiono do prac ziemnych pod drugi obiekt, w którym oprócz potrzebnych izb lekcyjnych miała się mieścić sala gimnastyczna.

 

Rok 1987/88

Prace budowlane przy nowym skrzydle prowadzone były bardzo intensywnie przy dużym zaangażowaniu społecznym mieszkańców.

Życie placówki zaczęło się integrować z potrzebami najbliższego otoczenia. Na wyróżnienie zasługuje działalność– prowadzonej przez druhnę Elżbietę Świerk – drużyny harcerskiej im. E. Plater, która w ogólnopolskim współzawodnictwie zdobyła Odznakę Grunwaldzką przyznaną przez Kwaterę Główną ZHP. Nagrodą dla harcerzy był wyjazd na ogólnopolski zlot na polach Grunwaldu.
Nie doszedł on jednak do skutku.

Świadectwo z wyróżnieniem w tym roku otrzymał Jan Szczęch.

 

Rok 1988/89

     Rok szkolny zaowocował kolejnymi działaniami, w których aktywnością wykazywali się zarówno nauczyciele, jak też uczniowie, a świadczą o tym wpisy i zdjęcia zamieszczone w Kronice Szkoły, którą do chwili obecnej prowadzi pani Bogumiła Jaworska.

Jako znaczące wydarzenie w listopadzie odnotowany został udział, wymienionej wcześniej drużyny harcerskiej, w Zbiórce Sztandarowej ZHP w Rzeszowie z okazji 70-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w czasie której nastąpiło uroczyste wręczenie Odznaki Grunwaldzkiej.

Najważniejszym jednak wydarzeniem – z 1 marca 1989 roku - było oddanie do użytku nowej części budynku, w której mieściła się upragniona sala gimnastyczna, gabinet dyrektora, sala przedszkolna z zapleczem i 2 sale lekcyjne. Minusem w pracy szkoły było nauczanie w klasach łączonych.

Wzorowymi absolwentami zostali: Katarzyna Łazarz i Edward Szpunar.

 

Rok 1989/90

W historii szkoły rok ten, okazał się rekordowym, jeśli chodzi o organizowanie wyjazdów turystycznych dla dzieci i nauczycieli. W październiku odbyła się wycieczka dla uczniów klas IV-VIII w Bieszczady. Wiele przeżyć dostarczyło młodzieży zwiedzanie Sanoka – skansenu i fabryki autobusów – oraz rejs statkiem po Zalewie Solińskim.

W grudniu odbyła się pierwsza wigilia szkolna zorganizowana przez rodziców dla uczniów klasy VIII i nauczycieli.

Na wiosnę znów wyruszono na wycieczkową trasę. Tym razem wiodła ona do Wieliczki, Częstochowy, Katowic i Chorzowa. Natomiast dla młodszych wychowanków została zorganizowana wycieczka do Łańcuta i Jasionki.Rok 1990/91

Wraz z przemianami polityczno-społecznymi w naszym kraju zmieniło się też oblicze naszej szkoły. Najważniejszym wydarzeniem z wymienionego roku okazał się powrót religii do szkół, a wraz nią na ścianach lekcyjnych zawisły krzyże, jako znak naszej chrześcijańskiej przynależności.

Po raz pierwszy 1 września odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego w Kościele Parafialnym w Chmielniku. We Mszy świętej uczestniczyła młodzież, nauczyciele i dyrektorzy z trzech szkół podstawowych z Chmielnika oraz przedstawiciele szkół z całej gminy. W inauguracji wzięli również udział: Kurator Oświaty i Wychowania w Rzeszowie – pan Jan Stanisz oraz Wójt Gminy Chmielnik – pan Kazimierz Jaworski. W czasie Mszy świętej zostały poświęcone krzyże i przekazane przedstawicielom wszystkich szkół.

     Pierwszym katechetą uczącym religii w naszej szkole był ksiądz Zbigniew Łuc. Również po raz pierwszy w murach szkoły zostały wystawione Jasełka, które z uczniami przygotowała pani Emilia Jaworska. Odbyła się też wigilia dla całej społeczności szkolnej.

 

Rok 1991/92

To kolejny rok pracy i zaangażowania uczniów i nauczycieli. Samorząd Uczniowski, prowadzony przez panią Emilię Jaworską, zainicjował wybory nauczyciela roku. Bezapelacyjnie została nim pani Lidia Rak młoda nauczycielka wychowania fizycznego.

Swoich faworytów wybierano także wśród uczniów. Najmilszą parą roku zostali: Iwona Szczepańska i Bogdan Bembenek.

W roku tym rozwinęła się wśród uczniów działalność recytatorsko-teatralna. Pod nadzorem pani Elżbiety Świerk zostało przygotowane Popołudnie z poezją Tuwima (w jesieni), na które zostali zaproszeni poeci ludowi: pani Adela Filip i pan Grzegorz Paściak z Grzegorzówki oraz - w okresie Wielkiego Postu - przedstawienie teatralne o treści religijnej Judasz z Kariothu według sztuki
H. Rostworowskiego.

Mile wspominanym wydarzeniem była wycieczka do Warszawy, a co ciekawe wyjazd odbył się autokarem, a powrót... pociągiem.

Niezapomniany dla uczniów okazał się też biwak pod namiotami, nad stawami w Zabratówce i rajd harcerski z druhem Mirosławem Balcerzakiem.

Świadectwa z paskiem na zakończenie klasy VIII otrzymali: Agnieszka Bojda, Justyna Ciura, Agata Siwiec i Jarosław Ruszel.

Dodać jeszcze należy, że w czasie wakacji dwie uczennice: Maria Siwiec i Dorota Biskup miały okazję wyjechać do Wielkiej Brytanii na zaproszenie rodzin brytyjskich, a wyjazd ten sfinansowało prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rok 1992/93

Zaowocował on licznymi twórczymi inicjatywami. Jako pierwszą wymienić należy oficjalne i systematyczne wydawanie szkolnej gazety Trójkowe Nowinki, które od tej pory wiernie odnotowują wszelkie ważne i mniej ważne szkolne i środowiskowe wydarzenia. Opiekę nad gazetą od poczatku jej powstania sprawuje pani Elżbieta Świerk, a składem komputerowym zajmuje się pan Jan Kłosowski.

Rok ten to również okres nawiązywania współpracy szkoły z innymi placówkami szkolnymi i ciekawymi ludźmi. W czasie ferii zimowych grupa uczniów naszej szkoły wraz z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej nr 13 z Rzeszowa odpoczywała na wspólnym zimowisku w Bóbrce koło Krosna. Opiekunkami grup były panie: Lidia Rak i Barbara Kłosowska.

Wiosną (1-5 maja) kolejna grupa uczniów wzięła udział w zorganizowanym przez panią Ewę Cymę XXVIII rajdzie Szlakami Walk Partyzantów Batalionu AK „Barbara” po Pogórzu Ciężkowskim. Miejscem docelowym rajdu był Gromnik nad Jamną, gdzie odbyło się spotkanie z uczestnikami walk z okresu II wojny światowej zakończone ogniskiem i konkursem. Atrakcją dla rajdowiczów okazał się pobyt w jaskini.

Nowością było zapoczątkowanie wielopoziomowych spotkań z poezją oraz konkursów biograficzno-literackich. Pierwszym z nich było popołudniowe spotkanie uczniów i rodziców pod hasłem Konopnicka znana i nieznana. Zapoczątkowano także konkursy ortograficzne (w klasach IV-VIII), które wyłoniły szkolnego mistrza (Mariusz Nizioł) i wicemistrza (Jolantę Kulik) ortografii roku.

Samorząd Uczniowski kontynuował wybory Nauczyciela Roku. Tym razem wybrano parę nauczycielską: panią Bożenę Gwizdałę i pana Mirosława Niedzielskiego.

                                                                                               

Rok 1993/94

 Można go uznać za początek wprowadzania do działań wychowawczych szkoły zagadnień ekologicznych. Pani Emilia Jaworska – propagatorka poczynań ekologicznych – zainicjowała obchody Dnia Ziemi, który realizowany był w ramach Tygodnia Wiosny pod hasłem: Aby planeta Ziemia była czysta. Poczynania owego okresu podsumowano na uroczystym Balu Ekologa, w którym uczestniczyli zarówno uczniowie klas IV- VIII i nauczyciele z naszej szkoły, jak też zaproszeni goście ze szkół sąsiednich. Już wtedy prezentowano i propagowano zdrową żywność – w organizowanych konkursach wykorzystywano pomysły na niecodzienne surówki i dania z owoców i warzyw.

 Zapoczątkowane też zostało wydawanie folderów o działalności szkoły, poprzez które prowadzono również pedagogizację rodziców.

 Uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w wycieczkach i rajdach turystyczno-krajoznawczych do: Wieliczki i Błażowej.

 Pani Elżbieta Świerk kontynuowała spotkania z twórcami ludowymi: panią Adelą Filip i Grzegorzem Paściakiem organizując popołudnia poezji.

 

 

Rok 1994/95

To już 10. rok działalności placówki. Zaowocował on wieloma innowacyjnymi przedsięwzięciami. Pani Zofia Puterla rozpoczęła wdrażać swój program autorski związany z realizacją wychowania teatralnego. Innowacja teatralna prowadzona jest przez panią Puterlę do chwili obecnej.

11 Drużyna Harcerska im. E. Plater - prowadzona przez panią Elżbietę Świerk -zainicjowała w okresie przed Bożym Narodzeniem przyjmowanie, staż i przekazywanie Światła Betlejemskiego.

Nowy rok kalendarzowy – 1995 – powitano wspólnym szkolnym spotkaniem rodziców, uczniów i nauczycieli z przedstawicielami Poradni Rodzinnej dokonując w ten sposób podsumowania obchodów Roku Rodziny – organizatorką spotkania była pani Emilia Jaworska.

Początek nowego roku przyniósł też miłe wyróżnienie naszych Trójkowych Nowinek  w I Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych – Rzeszów 94/95. Nagrodą był 3 tomowy Słownik języka polskiego.

Następnym ważnym wydarzeniem było otwarcie międzyszkolnej pracowni komputerowej, z której mogli korzystać uczniowie z całej gminy Chmielnik. Stało się to dzięki wsparciu finansowemu Kuratora Oświaty w Rzeszowie - pana Jana Stanisza, Wójta gminy - pana Kazimierza Jaworskiego oraz ogromnemu zaangażowaniu pana dyrektora Jana Kłosowskiego.

Doniosłym wydarzeniem były też odwiedziny szkoły przez księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej – Kazimierza Górnego. Wspólnie z ks. Biskupem do naszej placówki przybyli: pan Wójt Kazimierz Jaworski oraz ks. Proboszcz Tadeusz Wołosz.

Najlepszymi absolwentkami okazały się w tym roku: Urszula Domino, Dorota Biskup i Maria Siwiec.

                                                                                                                         

Rok 1995/96

We wrześniu szkołę odwiedziły dwie rodaczki chmielniczanki, które zaprezentowały uczniom i nauczycielom efekty swojej działalności. Pani Adela Paulina Filip przyniosła ze sobą własnoręcznie wykonany kołacz i szyszki weselne i opowiedziała uczniom o dawnych wiejskich zwyczajach weselnych.

       Niezwykłe okazało się spotkanie z siostrą misyjną Marią Stec, które upłynęło pod hasłem: Kocham Cię, Etiopio. Siostra wyjaśniła, że przyczyną Jej wyjazdu na misje była wiadomość
o strasznym głodzie w tym afrykańskim kraju i chęć pomocy umierającym dzieciom. Kraj ten „poruszył Jej serce” i dlatego w nim właśnie znalazła swoje miejsce.

Kolejnym wydarzeniem w szkole była rewizyta zaprzyjaźnionej klasy VI z Czarnej Sędziszowskiej z dyrektorem szkoły i wychowawczynią – państwem Świeradami. Była to kontynuacja nawiązanej przez panią Elżbietę Świerk przyjaźni klasowej pomiędzy uczniami dwóch odległych szkół.

Ważnym wydarzeniem dla redaktorów Trójkowych Nowinek była też wizyta redaktorów z gazety regionalnej Nowiny. Profesjonalni redaktorzy pochwali działalność wydawniczą uczniów i zamieścili w swojej gazecie notatkę i zdjęcie – wykonane przez red. K. Baranowską.

       Odejściem od tradycyjnej szkolnej wigilii okazało się styczniowe spotkanie opłatkowe z adoracją żłóbka i wystawionymi Jasełkami ziemskiego wędrowca. Było to jednorazowe spotkanie, bowiem od następnego roku powrócono do wcześniej wprowadzonego zwyczaju wigilii grudniowej.

       W marcu zespół uczniów naszej szkoły – przygotowany przez panią Emilię Jaworską - zwyciężył w gminnym konkursie Trzeźwość Twój wybór.

Niezwykłą oprawę miał szkolny Dzień Nauczyciela, bowiem nawet mężczyźni w tym dniu udawali kobiety, a w konkursie na wybór miss i wicemiss szkoły zwyciężyły „panie”: Leszek Pyziak, Arek Szela i Sławek Jamróz (nad przebiegiem Dnia czuwała pani Anna Bielańska).

W kwietniu w czasie śniadania wielkanocnego został wystawiona na szkolnej scenie sztuka teatralna Brandstaettera „Powrót syna marnotrawnego” (w reżyserii p. E. Świerk), w której aktorskimi umiejętnościami popisał się uczeń Mirosław Grys.

W związku z obchodami Roku Sienkiewiczowskiego w szkole odbył się, we współpracy z Biblioteką Gminną w Chmielniku, konkurs czytelniczo-recytatorski Ku pokrzepieniu serc.

W grupie dzieci młodszych – panie i uczniowie odnieśli duży sukces zajmując I miejsca w gminnym konkursie twórczości Janiny Porazińskiej pt: Z popielnika na Wojtusia.

 Nie zabrakło też wycieczek – klasa VIII – z wychowawczynią panią Emilią Jaworską i ks. Arturem Ziąberem – pielgrzymowała do Częstochowy, Oświęcimia i Tyńca, zaś klasy 0- III odwiedziły Zamość.

 

Rok 1996/97

 

Zaowocował imprezami związanymi z prezentowaniem obfitości dorobku poetyckiego i pisarskiego naszych twórców narodowych oraz wykorzystaniem form przekładu intersemiotycznego dzieł literackich, jak też wdrażaniem uczniów do odbioru teatralnego.

10 listopada 1996 roku uczniowie brali udział w Gminnym Przeglądzie Poezji i Pieśni Religijnej, który zorganizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną i miał miejsce w Woli Rafałowskiej. Zdobyli wyróżnienie oraz dyplom dla szkoły.

19 listopada – podobny przegląd – odbył się w naszej szkole. Był to wieczór poetycki zorganizowany przez panią Elżbietę Świerk pod hasłem Chwalić Pana chcę. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Ciekawą wymowę i charakter miały spotkania wigilijne. Pani Zofia Puterla przygotowała ze swoim zespołem teatralnym tradycyjne Jasełka dla dzieci młodszych, zaś pani Emilia Jaworska z wychowankami z klasy VIII zaprezentowała scenkę z nocy wigilijnej we współczesnym świecie pod wymownym tytułem: O gwiazdo betlejemska zaprowadź do stajenki.

W lutym w szkole odbył się szkolno-gminny konkurs Ciebie jedną kocham rodzinna Ziemio. Była to prezentacja twórczości Stefana Żeromskiego w związku z obchodzonym Rokiem Żeromskiego. Impreza miała charakter dnia integracji środowiskowej, bowiem w eliminacjach konkursowych brali udział uczniowie z innych szkół, jak też przedstawiciele Urzędu Gminy w Chmielniku, rodzice i zaprzyjaźnieni twórcy ludowi.

Ważnym wydarzeniem były rekolekcje dla dzieci i młodzieży oraz dla nauczycieli, które odbyły się w dniach 14-16 marca w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku. Nauki do uczniów wygłaszał ks. Jacek Piróg z parafii św. Michała w Rzeszowie, zaś nauczycielom ks. dr Franciszek Rząsa, który przybliżył społeczności nauczycielskiej z terenu gminy postać Anny Jenke. Było to już drugie gminne spotkanie dla nauczycieli zorganizowane przez pana Wójta Kazimierza Jaworskiego (pierwsze odbyło się w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

W Wielkim Tygodniu znów mieliśmy do czynienia z prezentacją teatralną. Pani Elżbieta Świerk - według własnej reżyserii - wystawiła z uczniami misterium Zdrajca, zaś pani Bożena Gwizdała z grupą dzieci młodszych - scenkę pt: Trzy Marie związaną ze zmartwychwstaniem Chrystusa.

Cała społeczność szkolna aktywnie uczestniczyła w najważniejszym wydarzeniu w parafii, a była nim koronacja Obrazu Matki Bożej Łaskawej (4 maja) w Kościele Parafialnym w Chmielniku.

Należy jeszcze dodać, że w gminnym konkursie literackim na temat wiedzy o gminie zwyciężyła praca pisemna uczennicy Anny Korbeckiej zatytułowana Chmielnik roku 2021.

 

Rok 1997/98

Życie szkolne toczyło się wokół cyklicznych imprez szkolnych, które kolejno przygotowali wspólnie ze swoimi klasami wyznaczeni nauczyciele.Niecodziennym jednak wydarzeniem była wizytacja kuratoryjna placówki, którą przeprowadził wizytator Aleksander Mandzelowski.

       Celem wizytacji była ocena warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Praca naszej szkoły została oceniona, jako wyróżniająca. Podsumowania wizytacji dokonał dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Opieki w Rzeszowie Jan Stodolak. Na całokształt wyróżnienia złożyły się następujące składniki: otwartość placówki na nowości - istnienie innowacji: teatralnej, dziennikarskiej i ekologicznej, wychodzenie naprzeciw zainteresowaniom uczniów, regionalizacja treści nauczania, współpraca szkoły z organizacjami funkcjonującymi w gminie, podejmowanie inicjatyw i propagowanie idei Stowarzyszenia Gmin Doliny Strugu.

       W styczniu 1998 roku utworzona została nowa wieś w gminie Chmielnik o nazwie Borówki. Istniejąca tam 3-klasowa szkoła stała się punktem filialnym naszej Trójki. Powiększyło się grono nauczycielskie. Funkcję kierownika tej małej szkoły pełniła pani Halina Borowska, a po Jej przejściu na emeryturę pani Elżbieta Koniewicz.

       W czasie trwania roku szkolnego władze gminy, na czele z panem Wójtem Kazimierzem Jaworskim, dwukrotnie spotkały się na warsztatach pedagogicznych z nauczycielami. Jedno ze spotkań miało miejsce w Szkole w Borówkach (dotyczyło zagrożeń mediów mających niekorzystne oddziaływanie na wychowanie dzieci i młodzieży, prowadziła je siostra Bożena Berechowka). Drugie spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Chmielniku i miało charakter szkoleniowo-integracyjny.

         W czerwcu 1998 roku z inicjatywy pani Bożeny Gwizdały zapoczątkowane zostały coroczne spotkania rodzinne, gdyż wtedy odbył się I Szkolny Festyn Rodzinny, który był formą podsumowania działalności pracy szkoły i prezentacją placówki w środowisku. O jego przebiegu pisała gazeta Nowiny.

 

Rok 1998/99

Był to pierwszy rok wdrażania reformy w polskiej oświacie. Placówka nasza zaczęła funkcjonować, jako 6 letnia szkoła podstawowa, jednak życie szkolne toczyło się według wcześniej wypracowanych zasad.

W październiku uroczyście obchodziliśmy 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Z tej okazji – 10 listopada - w połączeniu z obchodami Święta Niepodległości zostało zorganizowane przez panią Elżbietę Świerk - Popołudnie z polskim Papieżem. Było to spotkanie integracyjne uczniów, nauczycieli, rodziców i przedstawicieli władz lokalnych, w którym wspólnie dziękowaliśmy Bogu za dar papieża-Polaka. Pozostałością z tamtej imprezy jest portret naszego wielkiego rodaka – autorstwa pani Bogumiły Jaworskiej – tym bardziej, że misja naszej szkoły zawarta jest w słowach Ojca św. pochodzących z Encykliki Laboren Exercens.

W grudniu tegoż roku uczciliśmy również ważną rocznicę, jaką była 200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Do Szkolnego Dnia Mickiewiczowskiego (17 grudnia) pod hasłem W hołdzie wieszczowi przygotowywaliśmy się bardzo starannie. Najpierw wygraliśmy zespołowo gminny konkurs o życiu i twórczości tego wielkiego poety, a następnie zaprosiliśmy do udziału w obchodach tej rocznicy zespoły uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół z terenu gminy Chmielnik. Były to kolejne spotkanie integracyjne, tym razem edukacyjno-wychowawcze oparte na postaci wielkiego romantyka.

Bardzo ważnym wydarzeniem technicznym w życiu naszej placówki było wyposażenie szkoły w nowe komputery i zainstalowanie Internetu (w pierwszej szkole w gminie). Należą się tutaj duże podziękowania panu dyrektorowi Janowi Kłosowskiemu za operatywność i zaangażowanie.

W okresie Wielkiego Postu Samorząd Uczniowski zorganizował po raz pierwszy aukcję zabawek i wytworów dziecięcym pod hasłem: Podaruj siebie innym. Uzyskany dochód został przekazany na konto Domu Małego Dziecka w Rzeszowie.

W kwietniu (27) SU zorganizował również po raz I Gminny Sejmik Samorządów Szkolnych. Była to próba podjęcia rozmów o samorządności szkolnej, która jest kontynuowana do chwili obecnej.

Po raz kolejny gazeta Trójkowe Nowinki zdobyła wyróżnienie, a jej twórcy zostali zaproszeni do Radomyśla Wielkiego na Sejmik Gazetek Szkolnych Szkół Podstawowych województwa podkarpackiego.

Odbyły się następujące też następujące wycieczki: uczniów klasy VIII do Kalwarii Pacławskiej, uczniów klas młodszych do Krosna, Bóbrki i Żarnowca oraz nauczycieli do Czech, głównie do Pragi.

Klasa VI wzięła udział w trzydniowym spotkaniu pt. „Młodzi inaczej” zorganizowanym przez Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”, które miało miejsce w „Naszym Domu”.

Mury naszej szkoły opuściły wtedy dwa roczniki: klasy VIII i klasy VI.

 

Rok 1999/2000

W październiku 1999 r. pani Elżbieta Leniart przygotowała z uczniami muzyczny poranek poświęcony życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Poza nim odbywały się wszystkie imprezy cykliczne.  

W styczniu 2000 r. pani Zofia Puterla zorganizowała szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla uczniow klas 0-III. Uczniowie starsi uczestniczyli w Gminnym Konkursie Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego. Zwycięstwo w kategorii plastycznej odniósł Łukasz Króżel za wykonanie kapliczki na temat Ślady Chrystusa w mojej małej Ojczyźnie, zaś w kategorii pisarskiej Piszę do Ciebie zwyciężyła Barbara Chmiel wierszem o wymownym przesłaniu katolickim. Drugim gminnym zmaganiem był Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, naszą szkołę reprezentowali: Małgorzata Chmiel, Barbara Chmiel i Pawł Bała.

       W ramach imprezy wielkopostnej Weź Krzyż na ramiona została wystawiona sztuka teatralna Chrystus połamany, zaś drogę krzyżową z elementami przeproszenia i wzajemnego pojednania dla społeczności szkolnej oraz lokalnej poprowadził ks. Maciej Trawka.

W czerwcu odbyło się kilka spotkań podsumowujących pracę roczną: uczniowie klas starszych uczestniczyli w Balu u pana Kleksa – w rolę niezwykłego nauczyciela wcielił się Wojciech Buda – zaś wszyscy rodzice zostali zaproszeni przez pana dyrektora Jana Kłosowskiego na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które najpierw miało miejsce w Pościele parafilnym w Chmielniku – była to uroczysta Msza św. – a później w murach szkoły, gdzie pan Dyrektor dziękował indywidualnie za współpracę w organizacji życia szkolnego.

W tym roku szkolnym mury Trójki opuściło również dwa roczniki uczniów, klasy VIII i VI.

 

Rok 2000/2001

Rok 2000 był obchodzony w świecie chrześcijańskim, jako Rok Milenijny, czyli świętowno 2000. rocznicę narodzenia Chrystusa. W czterech gminach stowarzyszonych w Dolinie Strugu zostały postawione i poświęcone Krzyże Jubileuszowe. Społeczność naszej szkoły uczestniczyła w dniu 14 września 2000 r. w uroczystości poświęcenia Krzyża Jubileuszowego w Chmielniku, którgo dokonał ks. biskup Edward Białogłowski. Od tego momentu, każdego roku w święto Podwyższenia Krzyża odbywa się w Kościele Parafilalnym w Chmielniku uroczysta Msza św. i procesja pod Krzyż Jubileuszowy, biorą w niej udział nauczyciele i uczniowie ze szkół gminy Chmielnik. W uroczystościach poświecenia Krzyży Jubileuszowych w sąsiednich gminach: Hyżnem, Błażowej i Tyczynie brały udział delegacje z naszej szkoły z panią Bogumiłą Jaworską.

Przedstawiciele naszej szkoły – uczniowie klasy III wraz z p.dyrektorem Janem Kłosowskim  i p. Bogumiłą Jaworską - wzięli też udział w nadaniu imienia Ojca Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku.

 Bieżący rok szkolny owocował wieloma działaniami ekologicznymi: w jesieni odbył się Bal jesienny dla młodszych uczniów połączony z konkursami na wiersze i piosenki. W grudniu pani Bożena Gwizdała zorganizowała z członkami klubu Ekoludek wystawę żywych zwierzątek domowych, gościem honorowym był lekarz weterynarii, który zapoznał uczestników z zasadami opieki nad zwierzetami hodowlanymi w domach. Starsi ekolodzy mieli zaś spotkanie zorganizowane przez panią Małgorzatę Gryndys z prezesem Koła Łowieckiego, który dzielił się wrażeniami myśliwskimi.

Uczniowie brali udział w wielu imprezach pozaszkolnych. Pierwszą z nich był Międzygminny Konkurs Plastyczny Szkół Doliny Strugu - Moja Mała Ojczyzna zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Błażowej. Laureatami konkursu zostali: Karol Jaworski, Paulina Janda, Karolina Nurcek, Andżelika Tereszkiewicz i Dorota Ostrowska.

Nie zabrakło też naszej reprezentacji w gminnym spotkaniu z pieśnią i poezją religijną pod wymownym tytułem: Quo vadis Domine? zorganizowanym przez Bibliotekę Gminną w Chmielniku oraz w procesji w Niedzielę Palmową i Rezurekcyjnej, kiedy to zuchy wraz z panią Bogumiłą Jaworską niosły własnorecznie wykonane palmy. Pochód z palmami stał się tradycją i jest kultywowany do chwili obecnej.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była organizacja Gminnego Dnia Integracji Środowiska Wiejskiego, który odbył się 14 grudnia w ramach obchodów Roku Reymontowskiego. Przygotowaniem i nadzorem nad całodniową imprezą zajęła się pani Elżbieta Świerk. Uczestnicy – przedstawiciele uczniów wraz z nauczycielami polonistami ze wszystkich szkół w gminie, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z panią Adelą Filip oraz przedstawiciele władz gminnych – mieli okazję wziąć udział w biesiadzie folklorystycznej łączącej trzy pokolenia. Spotkanie oprócz uczty duchowej złożonej z konkursów o Patronie Roku i o życiu wsi polskiej wraz z przyśpiewkami miało też wymiar kulinarny: na stołach królował prawdziwy kołacz weselny przygotowany przez panią Anielę Bazan oraz wiejskie przysmaki z dawnych lat.

W murach naszej szkoły znalazło siedzibę założone przez pana dyrektora Jana Kłosowskiego

i lekarza Ryszarda Rdzanka Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik. Pierwsze spotkanie członków odbyło się 9 grudnia i było to radosne spotkanie ze św. Mikołajem. Od lutego 2001 r. spotkania odbywały się każdego miesiąca w ramach działalności Szkółki Sobotniej  w Świetlicy Środowiskowej, która również powstała z inicjatywy pana Dyrektora i społecznej pracy rodziców. Świetlica stała się miejscem spotkań pozalekcyjnych dla uczniow oraz organizacji środowiskowych. Systematyczne dyżury pełnione były nieodpłatnie przez wszystkich nauczycieli.

W celu kultywowania dawnych tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia było przygotowanie przez panie: Emilię Jaworską, Halinę Borowską, Elżbietę Koniewicz i Zofię Puterlę - Szkolnego Przeglądu Grup Kolędniczych „Kolęda 2001”.  Panie: Koniewicz i Borowska nie tylko przygotowały występy grup kolędniczych i zaprezentowały na szkolnej scenie, ale odwiedzały też instytucje gminne i domy uczniów.  Popularność zdobyły one, jako postacie: turonia i baby. 

W marcu, nasza placówka została nawiedzona już po raz drugi przez ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej ks. biskupa Kazimierza Górnego wraz z osobami towarzyszącymi, a wśród nich ks. proboszcza Tadeusza Wołosza i wójta Kazimierza Jaworskiego. Uczniowie zaprezentowali program pod hasłem: Zbawienie przyszło przez krzyż. Ksiądz Biskup spotkał się z uczniami, nauczycielami i rodzicami interesując się pracą wychowawczą szkoły oraz udzielił błogosławieństwa.

Nasza szkoła była też organizatorem I Gminnego Pieszego Rajdu dla uczniów i nauczycieli szkół gminy Chmielnik. Uczestnicy zostali udekorowani okolicznościowymi znaczkami, w rajdzie uczestniczyli przedstaiwciele PTTK. Ponadto zapoczątkowane też zostały Biegi Patrolowe Ścieżkami Naszej Małej Ojczyzny organizowane przez panią Emilię Jaworską. Są to bardzo pożyteczne wyjścia w najbliższą okolicę połączone z wykonywaniem w grupach zadań zawierających materiał ze wszystkich przedmiotów, a przy tym uczniowie poznają walory turystyczne własnej gminy.

 Pani Emilia Jaworska zorganizowała też Gminne Spotkanie Młodych Spółdzielców, w czasie którego uczestnicy walczyli o miano „Spółdzielcy Roku 2001". Ten zaszczytny tytuł przypadł naszym trójkowym spódzielcom realizującym innowację autorstwa pani Emilii z tego właśnie zakresu.

Nadmienić jeszcze należy o wznowieniu działalności drużyny harcerskiej i zuchowej. Drużynowe: Joanna Stodolak i Bogumiła Jaworska przygotowały drużyny do przyrzeczenia i obietnicy zuchowej, które odebrała komendantka Chorągwi Rzeszowskiej Janina Koryl. W harcerskim ślubowaniu uczestniczyła też wizytator KO w Rzeszowie pani Urszula Stec. Drużyna zuchowa Wesołe Słoneczka w całości została umundurowana i od tej chwili godnie reprezentuje naszą placówkę na zewnątrz.

 

Rok 2001/2002

W placówce wcielano coraz nowe pomysły nauczycieli. Pani Bogumiła Jaworska przygotowała piękną uroczystość pasowania na uczniów Pierwszoklasistów. Nie tylko program artystyczny okazał się ciekawy, ale przede wszystkim uszyte stroje dla dzieci. Pani Bogumiła stała się pomysłodawczynią stojów odświętnych dla uczniow I-III, które skłdają się z białej bluzki/koszuli, ciemnej spódniczki/spodni oraz gustownego kołnierzyka „marynarskiego” zakładanego na białe bluzki. Od tego momentu uczniowie klas młodszych korzystają z „kołnierzyków” i wyglądają uroczyście.

W ramach prezentacji postaci roku został zorganizowany w szkole Gminny Dzień Stefana Kardynała Wyszyńskiego pod hasłem: Kochać Polskę bardziej niż własne serce. Obchody szkolnego dnia integracji środowiskowej połączono ze świętowaniem Dnia Niepodległości i metodą projektu (zangażownie wszystkich nauczycieli) przygotowano konkursy poezji i pieśni patriotycznej oraz międzyszkolny konkurs wiedzowy dla uczniów o bohaterze dnia – wielkim Polaku i patriocie Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Zagadnienia ze sfery religijnej przygotowali księża: Paweł Kopeć i Józef Bożek.. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć autentyczne pamiątki po Prymasie Tysiąclecia i obejrzeć film „Prymas – trzy lata z tysiąclecia”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Biblioteki Gminnej, Urzędu Gminy, dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu gminy, Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z panią Adelą Filip oraz pani wizytator Urszula Stec.

W czasie ferii zimowych w szkole było gwarno – druhna Bogumiła Jaworska zorganizowała dla zuchów trzydniowy biwak, a pani Emilia Jaworska kilkudniowe zajęcia integracyjne dla wychowanków klasy VI.

Panie Bożena Gwizdała i Małgorzata Gryndys zorganizowały w szkole I Turniej Wiedzy Ekologicznej Gminy Chmielnik. Zwycięstwo odniosła drużyna ekologów z naszej szkoły.

W ramach III Spotkania Wielkopostnego została wystawiona sztuka teatralna - w reżyserii pani Elżbiety Świerk - o treści religijnej „A to Polska właśnie”. Wystąpiło w niej wielu uczniów odgrywajacych role polskich świetych oraz naszych rodaków szukajacych dróg do świętości. Drogę krzyżową przygotował i poprowadził ks. Paweł Kopeć, uczestniczyli w niej uczniowie, rodzice, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele instytucji z Chmielnika.

Nauczyciele byli w maju na wycieczce na Ukrianie – zwiedzili Lwów, zaś uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w rajdach po najbliższej okolicy oraz brali udział w Rajdzie Gminnym organizowanym przez Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku, zaś zuchy wędrowały po chmielnickich zakątkach w czasie wakacji pod opieką dh Bogumily Jaworskiej, siostry Bożeny Berechowskiej i ks. Józefa Bożka.

 

Rok 2002/2003

 Na poczatku września ks. Stanisław Szczepanik z uczniami przygotował ciekawą inscenizację na temat święta Podwyższenia Krzyża – społeczność szkolna została zapoznana z genezą tego święta. Po apelu szkolnym braliśmy udział w uroczystości pod Krzyżem Jubileuszowym.

W październiku nauczyciele odwiedzili Litwę uczestnicząc w wycieczce. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pan dyrektor Jan Kłosowki za ekektywne i wzorowe zarządzanie naszą placówką został nagrodzony przez wójta gminy Chmielnik – pana Kazimierza Jaworskiego.

Delegacja uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w nadaniu imienia Stefana Kar. Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej.

Ekoludki z panią Bożeną Gwizdałą gościły u siebie rówieśników z Borku Przylasku. Było wesoło i jesiennie, jako że był to Bal u pani Jesieni. Nie obyło się też bez spotkania ekologów z ulubionymi zwierzetami oraz uczestnictwa w akcji Wiecznie zielone drzewo, którą przeprowadziła pani Małgorzata Gryndys.

5 listopada w naszej szkole miało miejsce spotkanie nauczycieli zrzeszonych w Zespole Samokształceniowym Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego i Wychowawców Wychowania Przedszkolnego z Gminy Chmielnik. Zajęcia z zakresu Rozwijania mowy i myślenia" przeprowadziła pani Alicja Gil. W czasie spotkania dyskutowano o nowoczesnych metodach nauki czytania. Referat okolicznościwy wygłosiła pani Zofia Puterla.

 Uczniowie brali udział w Gminnym Konkursie Plastycznym Papież w oczach dziecka organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Chmielniku. Zespołowo – jako szkoła zajęliśmy I miejsce.

 Aby sięgnąć do korzeni kultury europejskiej, czyli osiągnięć starożytnej Grecji i Rzymu, pani Elżbieta Świerk - przy współpracy kierowniczki Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku pani Kazimiery  Kędzior - zorganizowała w szkole 20 marca Gminny Dzień Mitologiczny. W całodniowym spotkaniu uczestniczyły zespoły uczniów klas V z terenu gminy wraz ze swymi opiekunami. Zmagania dotyczyły znajomości mitologicznej (konkurs literacki), sprawności olimpijskiej, popisów tanecznych i aktorskich oraz przyrządzania potraw greckich i wspólnego ucztowania. Impreza była okazją do integracji uczniów oraz nauczycieli.

 Na kolejne Spotkanie Wielkopostne  program artystyczny - adaptację sztuki Karola Wojtyły pt: Hiob - przygotowała z klasą V pani Elżbieta Świerk. W roli tytułowej wystąpiła uczennica Paulina Szczypek, dekorację wykonała pani Bogumiła Jaworska, drogę krzyżową poprowadził ksiądz Stanisław Szczepanik, zaś adoracji Krzyża  dokonały dzieci z Punktu Filialnego w Borówkach, przegotowane przez  panią Halinę Borowską. Swój udział w Spotkaniu miały również  panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Część uczniów była na wycieczce w Sanoku, zwiedzili skansen, dzieci z II klasy pielgrzymowały do Dębowca zaś nauczyciele zwiedzili w czasie wakacji Wiedeń. Zuchy uczestniczyły w kolejnym biwaku wakacyjnym, pięknie też prezentowały się z wieńcem dożynkowym w czasie dożynek parafilanych.

 

Rok 2003/2004

Dla upamiętnienia 25. rocznicy wyboru Karola Wojtyły  na stolicę Piotrową - 15 października 2003 roku został zorganizowany Szkolny Dzień Papieski. Odbył się wtedy rodzinny konkurs biograficzny o Papieżu - wzięły w nim udział: pani Zofia Oczoś z córką Natalią, pani Zofia Starzak z synem Kamilem, pani Irena Szczypek z córką Pauliną oraz pani Bogusława Tereszkiewicz z córką Angeliką. Zwycięstwo odniósł zespół pani B. Tereszkiewicz zdobywając główną nagrodę, którą był obraz Papieża.

Dzieci z klas 0-III uczestniczyły w konkursie plastycznym zatytułowanym „Papież w oczach dziecka”. Wystawa prac zdobiła przez wiele dni szkolny korytarz przypominając o tak ważnym dla Polaków Rodaku.

 Uczniowie z klas IV-VI pozostali na  popołudniowym spotkaniu z  poezją Karola Wojtyły - deklamowali utwory  tego nietypowego autora, słuchali recytacji tekstów z "Tryptyku rzymskiego" oraz śpiewali pieśni o Papieżu i dla Papieża, w tym Jego ulubioną „Barkę”.  Ponieważ były to obchody jubileuszowe, nie mogło zabraknąć życzeń dla Jubilata, a przede wszystkim modlitwy i to modlitwy różańcowej.Spotkanie przygotowali i przeprowadzili: ks. Stanisław Szczepanik i pani Elżbieta Świerk.

   Szkolni ekolodzy systematycznie realizowali pod nadzorem swoich opiekunek – pań: Bożeny Gwizdały i Małgorzaty Gryndys cykliczne zadania. Odbyło się Szkolne Święto Ziemniaka, Szkolny Dzień Zwierząt, uczniowskie odwiedziny przytuliska dla zwierząt „Kundelek”w Zaczerniu, zimowy kulig, Szkolny Dzień Ziemi – z piękną prezentacją pantomimy Kwaśny deszcz – przygotowaną przez panią Małgorzatę Gryndys z uczniami klasy V. Uczniowie wzięli też udział w konkursie ekologicznym pod hasłem Zwierzęta pół i lasów - nasi bracia młodsi, zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim. Szkoła uzyskała wyróżnienie w konkursie, odbiór nagrody miał miejsce w Sali Kolumnowej Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Szkolna działalność ekologiczna została zauważona też na forum województwa. Związek Komunalny "Wisłok" zaprosił naszych ekologów na IV Kongres Liderów Ekologii, który odbył się w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Rzeszowie.

6 stycznia - święto Trzech Króli - był dniem integracyjnym całej społeczności szkolnej. Najpierw uczniowie wspólnie z nauczycielami uczestniczyli we Mszy świętej w Kościele Parafialnym w Chmielniku. Następnie odbyły się w szkole występy uczniów: klasa 0 zaprezentowała tradycyjne Jasełka, zaś klasa IV życzenia noworoczne. Nad teatralnym przygotowaniem uczniów czuwały panie: Alicja Gil i Emilia Jaworska.

    Ważnym punktem całego dnia były spotkania opłatkowe uczniów z Wychowawcami i Dyrektorem szkoły - odbyły się one w dwóch grupach wiekowych.  Dania (powigilijne) przygotowały Mamy. Całość imprezy uświetnił wójt pan Kazimierz Jaworski, który oficjalnie podziękował za zaangażowanie w kierowaniu szkołą  dyrektorowi panu Janowi Kłosowskiemu.

     Urokliwa była w tym roku zima, a jej urok spotęgowany został poprzez organizowanie zajęć na śniegu. Aktywni ekologicznie uczniowie i nauczyciele mogli uczestniczyć 26 stycznia w kuligu będącym nagrodą za pracę na rzecz ekologii w szkole i w środowisku.  

 "Wyjazdowy" kulig do Czarnej Łańcuckiej zafundował naszym ekologom Związek Komunalny Wisłok.

Uczniowie pokochali szkołę na dobre, bowiem kilkaktornie „nocowali” w murach szkoły. Jesienią robiła to klasa VI z wychowawczynią panią Elżbietą Świek, zaś w czasie ferii zimowych wszyscy chętni – najpiew zuchy, a później starsi – uczestniczyli w zimowisku. Pomocą służyły uczniom i nauczycielom panie: Zofia Starzak i Wiktoria Trawka.

Od początku stycznia uczniowie uczestniczyli w cotygodniowych zajęciach na basenie w Nowej Wsi dzięki zaangażowaniu dyrektora pana Jana Kłosowskiego i pani Bożeny Gwizdały. Bezpośrednim opiekunem uczniów w wodzie została pani Anna Dziura, którą wpomagały jeszcze 3 instruktorki. O bezpieczeństwo w czasie transpotu dzieci dbali nauczyciele pełniąc dyżury. Od tego roku zajęcia na basenie odbywają się systematycznie i są z nich zadowoleni zarówno uczniowie, jak też rodzice.  

          Już po raz piąty społeczność naszej szkoły w integracji z rodzinami wychowanków oraz sąsiadami szkoły wzięła udział w Spotkaniu Wielkopostnym pod wymownym tytułem "Weź krzyż na swe ramiona". Przedstawienie teatralne pt.: „Siostra  Faustyna" z klasą VI przygotowała pani Elżbieta Świerk, w roli tytułowej wystąpiła Paulina Szczypek, zaś Drogę Krzyżową poprowadził ks.Stanisław Szczepanik.. Stroje dla aktorów wykonała pani Bogumiła Jaworska.

     W  kwietniu nasza szkoła była miejscem pracy Zespołu Samokształceniowego Dyrektorów Szkół Doliny Strugu. Organizatorem narady była pani Urszula  Stec - Starszy Wizytator  KO w Rzeszowie. Ta forma wymiany doświadczeń dyrektorskich bywa sposobem popularyzacji rozwiązań edukacyjnych stosowanych w szkołach Doliny Strugu.

Pani Anna Dziura, nauczycielka wychowania fizycznego, powołała do życia Szkolny Klub Sportowy, z zajęciami siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej i tenisa stołowego oraz zespół cheerleaderk szkolnych o wdzięcznej nazwie Tańcząca Trójka, który stał się ozdobą różnych uroczystości. Stroje zaprojektowała i wykonała jedna z mam - pani Lucyna Murias. Uczestnikom SKSu udało się już zdobyć kilka sukcesów na terenie gminy.

  Uczniowie klasy I przygotowani przez panią Zofię Puterlę wzięli udział w międzyszkolnym przeglądzie małych form teatralnych ,,Bajkowisko 2004 - Mali Artyści dla Rzeszowa”, który miał miejsce w Rzeszowie w Szkole Podstawowej nr 16. Patronat nad imprezą sprawowali: Podkarpacki Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Rzeszowa. W konkursie piosenki wystąpiły: Diana MazurSylwia Kuk. Otrzymały dyplomy uznania.

W kategorii wiersz przedstawiono ,,Rzepkę’’ Juliana Tuwima oraz ,,Drakę o drogowych znakach’’ Wandy Chotomskiej. Dyplom za udział w Bajkowisku otrzymała cała klasa.

Szkolna uroczystość Dnia Matki została zorganizowana 27 maja i miała nietypowy charakter. Zaproszone zostały wszystkie mamy i miały one możliwość obejrzenia bogatego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów wszystkich klas. Spotkanie przygotowala i prowadziła pani Bożena Gwizdała wspólnie z uczennicą Małgorzatą Budą.

Sobota 29 maja  była dniem spotkania dzieci i mam  ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik. Dzieci pod opieką  nauczycielek przygotowywały laurki, rodzice dyskutowali z psychologiem. Po wręczeniu skromnych upominków odbyła się dla uczestników zabawa. 20 zaś czerwca dzieci ze SPONGC wzięły wraz z rodzicami i opiekunkami: Zofią Puterlą i Alicja Gil w V już powiatowym Dniu Jedności Osób Niepełnosprawnych w Sokołowie Małopolskim.

W szkolnych zmaganiach ortograficznych zwycięstwo końcowe odniosły uczennice: Karolina Nurcek i Paulina Szczypek.

Przez cały rok aktywnie działała drużyna zuchowa „Wesołe Słoneczka” prowadzona przez druhnę Bogumiłę Jaworską. Zuchy wzięły udział w poświęceniu pomnika Stefana Kar. Wyszyńskiego w sąsiedniej wsi, Woli Rafałowskiej, w rajdzie do Borówek, w wycieczce do Niedzicy oraz Wieliczki i Krakowa, zaś w czasie wakacji w czterodniowym biwaku zorganizowanym w Domu Rekolekcyjnym w Chmielniku. Atrakcją wakacyjnego spotkania były zajęcia plenerowe z artystą plastykiem panem Olegiem Czyżowskim, jak też akcja Porzeczka, w czasie której zuchy zrywały porzeczki na prywatnej plantacji, a zebrane owoce zostały przekazane do Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku. Nie zabrakło też zuchów na parafialnych i diecezjalnych dożynkach – za prezentację pięknego wieńca zostały pochwalone przez samego ks. biskupa Kazimierza Górnego.

 

Rok 2004/2005

     Och, jak ten czas leci. Nasza szkoła to już dwudziestolatka. Obiekt szkolny doczekał się pierwszego poważnego remontu. Wymieniono wszystkie okna, budynek został ocieplony i otrzymał nową elewację. Przy pracach porządkowych chętnie pomagali rodzice.

We wrześniu w murach naszej szkoły zostało otwarte przedszkole dla dzieci 3-5-letnich z dziesięciogodzinnym czasem pracy. Otworzenie pierwszego przedszkola w gminie dało wielu rodzicom możliwość podejmowania pracy zawodowej.

Znów w ciągu roku szkolnego uaktywnili się szkolni ekolodzy. Klasy ekologiczne brały udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Pogwizdowie. Zdecydowane zwycięstwo odnieśli tym razem najmłodsi ekolodzy  - z klasy 0. Po odbiór nagród pojechali ze swoją wychowawczynią panią Alicją Gil.

Natomiast uczniowie klasy VI uczestniczyli wraz z panią Małgorzatą Gryndys w Eko-Festynie na rzeszowskich błoniach zorganizowanym przez Stowarzyszenie Eko-Styl. Nasi ekolodzy wystąpili z przygotowanym przedstawieniem, które wszystkim bardzo się podobało. Wyjazd był nagrodą za wieloletnie poczynania szkoły na rzecz ekologii.

         Po raz trzeci przedstawiciel naszej szkoły - tym razem: Damian Koza wraz z opiekunką uczestniczyli w Wojewódzkim Kongresie Liderów Ekologii w Rzeszowie. Była to nagroda za zwycięstwo w konkursie plastycznym pod hasłem: „Wpływ zużytych olejów na stan środowiska przyrodniczego". Przedstawiciele ekologów uczestniczyli też w podsumowaniu akcji: Pomóżmy zwierzakom, które odbyło się w kinie „Helios” oraz w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, gdzie uczennica Paulina Janda odebrała nagrodę za ptasią stołówkę w konkursie na ciekawy karmnik. W szkole zaś odbyło się spotkanie z prezesem stowarzyszenia ekologicznego  Puls Ziemi panią Aldoną Kędzior, która wręczyła dyplomy i nagrody za wykonie prac uczestnikom konkursu. 

W listopadzie w sali Domu Ludowego w Chmielniku miał miejsce Gminny Przegląd Poezji i Pieśni Religijnej zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Chmielniku.  Na scenie wystąpiły zespoły uczniowskie ze wszystkich szkół w gminie. Nasz zespół aktorski zaprezentował tematykę modlitwy wyrażonej słowami najwybitniejszych polskich poetów. W śpiewie solowym wystąpiła Aneta Nurcek. Szkolne spotkanie odbyło się w grudniu pod hasłem Chwalić Boga i Maryję chcę. Organizatorem był Samorząd Uczniowski. Również młodsi uczniowie uczestniczyli w konkursach zorganizowanych przez Bibliotekę, a dotyczyły one tematyki zimowej.

Szóstoklasiści popisali się nie tylko aktorstwem, ale przede wszystkim znajomością języka angielskiego, bowiem pani Joanna Stodolak od trzech lat przygotowywuje z nimi spektakle właśnie w języku angielskim. W bieżącym roku została wystawiona angielska wersja „Śpiącej królewny”.

Klasa IV z panią Emilią Jaworską włączyła się w dzieło wspomagające misje. Kolędnicy odwiedzili wiele domów oznajmując radosną nowinę o narodzeniu Chrystusa i wręczając domownikom aniołka misyjnego. Uzyskane ofiary zostały przekazane na konto misji.

    2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Polak - Jan Paweł II. Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole pożegnanie naszemu Wielkiemu Rodakowi. Przez cały tydzień odbywały się apele modlitewne poświecone pamięci, umiłowanego przez cały świat, Papieża. Uczestniczyli w nich zarówno uczniowie, jak też nauczyciele. „Ojcze Święty, dziękujemy za Ciebie Bogu i Tobie za pozostawione dzieło nowej ewangelizacji".   

      Klasa IV odbyła wycieczkę do Markowej w ramach realizacji programu  o treściach regionalnych „Moje korzenie". Uczniowie odwiedzili muzeum oraz grób rodziny Ulmów, która w czasie okupacji została zamordowana przez Niemców za udzielanie  pomocy Żydom.

      1 czerwca, w Dniu Dziecka, gościli w naszej szkole uczniowie klasy IV z Zakopanego, którzy odwiedzili Chmielnik. Czwartacy wraz z wychowawczynią panią Emilią Jaworską okazali się dobrymi gospodarzami przygotowując dla Gości: podchody, mecz towarzyski i ognisko integracyjne.       

    W murach naszej szkoły -  już po raz siódmy -   spotkali się przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół gminy Chmielnik. Temat  tegorocznego spotkania brzmiał:  Rola oświaty w życiu społeczności lokalnej. W zajęciach warsztatowych brali udział zarówno uczniowie, jak też ich opiekunowie. Gościem honorowym był wójt gminy Krzysztof Grad.

Gromada zuchowa pracowała w nowym składzie, bowiem należeli do niej Pierwszoklasiści. Kandydaci na zuchów przeszli solidne szkolenie, które doprowadziło ich do złożenia obietnicy. Gośćmi honorowymi uroczystości były: pani wizytator Urszula Stec, komendantka hufca Janina Koryl i druhna G. Tereszkiewicz. Druhna drużynowa podjęła działania związane z poznawaniem sylwetek polskich bohaterów. Taką postacią jest  właśnie św. Maksymilian Maria M. Kolbe, który stał się patronem drużyny.

W ramach tego zadania zuchy pojechały na dwudniową pielgrzymkę do Niepokalanowa, po drodze zwiedziły Sandomierz oraz Senat RP w Warszawie. W czasie wakcji uczestniczyły w Święcie Chleba w Tyczynie oraz czterodniowym biwaku w Domu Formacyjnym w Chmielniku.
Udało się zorganizować rajd klasy III i VI do Borku Starego oraz wycieczkę do Bolestraszyc, Przemyśla, Krasiczyna i Kalwarii Pacławskiej.

  Bieżący rok szkolny okazał się szczęśliwym dla uczennicy klasy IV, Anety Nurcek, która dwukrotnie występowała na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, jako laureatka wojewódzkich konkursów w kategorii: piosenki o zimie i wiersza (własnego autorstwa) o mamie.

Z dniem 31 sierpnia 2005 r. została zlikwidowana filia SP 3 w Chmielniku – Szkoła w Borówkach. Zdecydowały o tym czynniki demograficzne i ekonomiczne.

Szkoła ta została otwarta w 1919 r. Uczniowie najpierw uczyli się w pożydowskim baraku, później w prywatnych domach. W 1951 r. oddano do użytku drewniany budynek powstały z rozbiórki drewnianego domu w Widaczowie koło Przeworska. Gdy po reformie oświatowej wprowadzono tzn. „zerówki”, znów zabrakło miejsca i niektóre klasy uczyły się w pomieszczeniach prywatnych.

W 1986 r. oddano do użytku budynek wielofunkcyjny, zwany popularnie „remizą”, wybudowany ze środków finansowych gminy Tyczyn, z pomocą zarządu OSP oraz przy dużym wkładzie pracy mieszkańców Borówek. Uczniowie i nauczyciele znaleźli tam godziwe warunki na naukę. Szkoła była kilka lat placówką samodzielną, a później stała się filią Szkoły Podstawowej w Borku Starym, zaś od 1998 r. naszej Trójki. Liczba dzieci malała i trzeba było pracować w klasach łączonych. Szkoła poprzez wieloletnią organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych zaistniała w lokalnym środowisku.

( Z wypowiedzi pani Haliny Borowskiej)

 

 Rok 2005/2006 

W I edycji konkursu „Przybysz z planety WEE”, którego organizatorem był Związek Komunalny Wisłok w Rzeszowie przy współpracy z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim, uczeń klasy V Błażej Gwizdała wykonał kosmitę, który brał udział w wystawie zorganizowanej

w auli im. Jana Pawła II na Uniwersytecie Rzeszowskim w czasie trwania VI Kongresu Liderów Ekologii.

W październiku szkoła była wizytowana w celu oceny jej funkcjonowania oraz dostrzeżenia efektów lub mankamentów edukacyjnych i wychowawczych. Wizytacji dokonała wizytator pani Urszula Stec. Wizytacja wypadła pomyślnie.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia tradycyjnie już do drużyn zuchowych i harcerskich rozprowadzane jest Światło Betlejemskie, które przekazują komendy chorągwi lub hufca.  Komenda Rzeszowska zorganizowała piękny obrzęd przekazania Światła najpierw w łączności ks. biskupem Kazimierzem Górnym, później z władzami harcerskimi. W uroczystości tej uczestniczyła nasza drużyna zuchowa.

Dyrektor Jan Kłosowski zorganizował w Urzędzie Gminy w Chmielniku dwa spotkania z koalicjantami, których wynikiem  było powołanie Gminnej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Gminy, jako organu doradczego i opiniodawczego w sprawach lokalnej oświaty.

Już po raz dziewiąty -  pod hasłem „Podaruj siebie innym" - odbyła się aukcja zabawek i wytworów prac uczniowskich. W bieżącym roku szkolnym dochód pieniężny został przekazany na przeszczep szpiku kostnego dla siedmioletniego Mikołajka Wróbla ze szkoły z sąsiedniej gminy Hyżne.

 Zwyczajem lat ubiegłych zorganizowany został  Szkolny Dzień Patrona Roku, a był nim Mikołaj Rej. Przedsięwzięcie „Rok na cztery części rozdzielon” realizowano metodą projektu. Uczniowie klas: I, II, III, IV wraz z Wychowawczyniami przygotowali wystawy, klasa V wystrój izby wiejskiej, zaś klasa VI wystawiła inscenizację "Zapustna Przęślica".

Sylwetkę Reja oraz obrazki z Jego epoki przedstawili  gimnazjaliści. Epokowe stroje, dekoracja oraz muzyka wprowadziły zebranych w staropolskie ucztowanie. Odbyły się też warsztaty językowe przeprowadzone przez panią Elżbietę Świerk oraz biesiada kulinarna z folklorem.

     Z okazji Dnia Ziemi - ekolodzy zorganizowali maraton. Czwartoklasiści  zaprezentowali przedstawienie pt.: „Rollersi”. Odbyło się wiele konkursów  indywidualnych: praca plastyczna Kartka na Dzień Ziemi, dzieło sztuki z makulatury – forma płaskorzeźby lub makiety przestrzennej. Prace uczniów zaprezentowane zostały na wystawach szkolnych. Uczniowie klas IV-VI mieli okazję do zabawy w czasie rozgrywek umysłowych.

          Wszyscy  gromadzili surowce wtórne w corocznym Marszu Mrówek, w tym roku zbierano makulaturę i puszki aluminiowe. Kulminacją zajęć była Eko–dyskoteka. Organizatorem była pani Małgorzata Gryndys.

W VIII spotkaniu sejmikowym SU uczestniczyli: poseł na Sejm RP - pani Halina Murias oraz wójt gminy – pan Krzysztof Grad. Tematyka sejmiku dotyczyła Roli oświaty w życiu społeczeństwa i narodu. Uczestnicy docenili udział osób publicznych.
W czerwcu gościliśmy piechurów ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy z okazji zorganizowanego przez naszą szkołę Gminnego Rajdu "Spacerkiem po Dolinie Strugu". Dopisała pogoda, humory i uczestnicy. Nad realizacją rajdu czuwały panie: Emilia Jaworska i Bożena Gwizdała.

           Dwie uczennice naszej szkoły: Aneta Nurcek z klasy V oraz Martyna Gryndys z klasy IV zostały laureatkami Gminnego Konkursu  Piosenki o wiośnie w ramach Wojewódzkiego Konkursu Poeci Dzieciom – Wiosna  - reprezentowały szkołę i gminę w konkursie rejonowym w Błażowej.

 

Rok 2006/07

       W bieżącym roku szkolnym w naszej placówce została po raz wtóry reaktywowana  drużyna harcerska. Tego zadania podjęła się pani Bożena Gwizdała. Harcerze przyjęli nową nazwę Młode Wilki  i drużyna została wpisana w rejestr, jako 54. DH w Chorągwi Rzeszowskiej ZHP. Uroczyste przyrzeczenie harcerskie odbyło się w maju nad grobem Małkowskich w Zakopanem.

        Harcerze wraz ze swoją drużynową wyjechali też na wycieczkę do Lwowa w ramach kampanii Chorągwi Rzeszowskiej zatytułowanej „Bohater". Zwiedzili miasto i Cmentarz Łyczakowski, odwiedzili też groby Orląt Lwowskich. 

         Nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Szkoła bez przemocy. Koordynatorem działań była pani Katarzyna Kwiatkowska. Celem działań było przeciwdziałanie przemocy w szkole, w domu i w środowisku rówieśniczym. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach.

        Pani Katarzyna Kwiatkowska realizowała również program Ja też mam szansę, w ramach którego odbywały się warsztaty z elementami socjoterapii, zajęcia z profilaktyki uzależnień, zajęcia korekcyjne, warsztaty dla nauczycieli.

        Druhna Bogumiła Jaworska wraz z zuchami zainicjowała i przeprowadziła ogólnoszkolną akcję „Cukierek", w której zebrane zostały słodycze dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej im.  Ojca Pio w Chmielniku. Była to piękna lekcja dzielenia się z innymi, która będzie kontynuowana w następnych latach.

         Pani Emilia Jaworska była organizatorką kolejnego Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych Szczodroki 2007. Uczestniczyły w nim zespoły uczniowskie oraz grupa pensjonariuszy z Domu Opieki Społecznej w Chmielniku. Występ każdej z grup przekazał zebranym swoiste przesłanie.

       Uczniowie naszej szkoły chętnie brali udział w konkursach organizowanych przez inne szkoły i placówki. Zespół szkolny znalazł się w eliminacjach gminnego konkursu patriotycznego, który odbył się w Szkole Podstawowej  im. św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej.  Zajęliśmy II miejsce. Uczniów do konkursu przygotowała pani Joanna Stodolak.

W bieżącym roku pani Annie Habaj udało się zainteresować sportem nie tylko chłopców, lecz również dziewczęta. Brały one udział w rozgrywkach w piłkę siatkową organizowanych przez Gimnazjum w Chmielniku oraz w zawodach w tenisa stołowego zajmując I miejsce – podobnie jak i nasi chłopcy. W czasie ferii zimowych chętni uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych odbywających się na sali gimnastycznej w tymże gimnazjum.

 Szkolny zespół „Tańcząca Trójka" brał udział w przeglądzie cheerleaders w Tyczynie. Dziewczęta zdobyły wyróżnienie, zaś w przeglądzie „Pierwsze Kroki" i zdobyły I miejsce w kategorii zespołów cheerleader's.

Drużyna piłkarska chłopców rozgrywała mecz w ramach IX Turnieju Coca-Coli. Naszym piłkarzom nie udało się wygrać, ale samo uczestnictwo było dla chłopców dużym wyzwaniem.

Pani Elżbieta Świerk  zorganizowała w szkole warsztaty dziennikarskie dla redaktorów gazetek ze szkół z naszej gminy. Spotkanie z profesjonalnymi dziennikarzami Nowin: panem Dariuszem Dziopakiem i Jackiem Łakomym, było nie lada przeżyciem i dobrym dziennikarskim doświadczeniem.

W marcu naszą szkołę odwiedził ks. biskup Edward Białogłowski wraz z ks. proboszczem Tadeuszem Wołoszem. Goście spotkali się z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Księża udzielili duszpasterskiego błogosławieństwa.

 Spotkanie Wielkopostne Weź krzyż swój na ramiona przygotowali młodzi nauczyciele: ks. Józef Buczyński poprowadził drogę krzyżową, a program słowno-muzyczny „Kochaj bliźniego swego" pani Katarzyna Kwiatkowska i pan Tomasza Kotarba.

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi pani Małgorzata Gryndys przeprowadziła warsztaty dla wszystkich uczniów oraz zorganizowała Dzień Otwarty dla Rodziców i spotkanie z panią Agatą Bolanowską – przedstawicielem UG w Chmielniku i panem Zygmuntem Kustrą – prezesem Gospodarki Komunalnej w Błażowej. Szkoła brała też udział w ogólnopolskim programie Każdy wie, co zrobić z ZSEE.

       W maju uczniowie klas I-VI uczestniczyli wraz ze swoimi wychowawcami w trzydniowej wycieczce w polskie Tatry. Odwiedzili Zakopane, Dolinę Kościeliską, Dolinę Strążyską, Biały Dunajec. Podziwiali piękno przyrody oraz integrowali się w podróży, na noclegu i w pokonywaniu trudnych szlaków.

       Podsumowaniem trzyletniej pracy z gromadą zuchową było zorganizowanie przez druhnę Bogumiłę Jaworską wycieczki do Lwowa. Zuchy były zachwycone wyprawą na Ukrainę, zwiedziły miasto i Cmentarz Orląt Lwowskich.

      W ostatnim tygodniu bieżącego roku szkolnego wychowawczyni klasy VI - pani Emilia Jaworska - zaprosiła swoich wychowanków na pożegnalny biwak. W programie nie zabrakło rozgrywek sportowych, zabaw z chustą, Mszy św. dziękczynnej oraz refleksji i wskazówek na dalsze życie.

      Podczas zakończenia roku szkolnego nastąpiło oficjalne pożegnanie długoletniego dyrektora pana Jana Kłosowskiego. Podziękowania za 23-letni okres kierowania placówką przekazali: sekretarz Urzędu Gminy w Chmielniku pani Magdalena Reczek, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

         W czasie wakacji zuchy i harcerze byli na czterodniowym biwaku w Bóbrce, zwiedzili atrakcyjne miejsca i odpoczywali na miejscową rzeką.

 

Rok 2007/08

        Inaugurację roku szkolnego poprzedził udział uczniów, nauczycieli i rodziców we Mszy św. w Kościele parafialnym w Chmielniku. Od 1 września szkołą zaczęła kierować nowa dyrektor pani Bożena Gwizdała.

        We wrześniu klasa II wraz z drużyną zuchową odwiedziła Zagrodę-Muzeum w Markowej. Jest mały skansen, w którym znajdują się eksponaty ukazujące dawne życie podkarpackiej wsi.

        W październiku klasy ekologiczne – VI i III – z paniami: Edytą Szmulik i Małgorzatą Gryndys zwiedziły oczyszczalnię i sortownię śmieci w Błażowej. Grupa wycieczkowiczów odwiedziła także miejscowe muzeum.

        Pod koniec września członkowie SPONGC z paniami: Z. Puterlą i A. Gil byli na wycieczce w Arboretum w Bolestraszycach.

        W październiku, w ramach Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, pani Ewelina Radion zorganizowała szkolne spotkanie z zasobami biblioteki dołączając do hasła: Uczenie się wspierane przez Twoją bibliotekę. Odbył się apel szkolny i wiele konkursów mających zachęcić uczniów do częstszego korzystania z usług biblioteki szkolnej.

         Klasy II i III uczestniczyły ze swoimi wychowawczyniami: Zofią Puterlą i Malgorzatą Gryndys w spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Chmielniku pod tytułem: Herbatka
u Puchatka.
Była to impreza z okazji 81. rocznicy urodzin Kubusia – bohatera książki A. Milne.

     Członkowie Kółka Modelarskiego prowadzonego przez pana Michała Wolańczyka odwiedzili wraz z opiekunem lotnisko w Jasionce.  

         W październiku ks. Grzegorz Chmielowski zorganizował konkurs na najpiękniejszy różaniec. Wzięło w nim udział wielu uczniów, którzy przy pomocy domowników lub w grupach wykonali piękne eksponaty różańców z przeróżnych materiałów. Jury wybrało zwycięzców: Wiktorię Wąsacz, zespół uczennic z klasy V i grupę dziewczyn z klasy VI. W okresie bożonarodzeniowym ks. Grzegorz był też organizatorem konkursu szopek.

      Szkoła przystąpiła do realizacji programu Milenijne Cele Rozwoju. Szkolne hasło tego programu brzmi: Czas pomóc innym.  Uczniowie klasy IV pod nadzorem pani Emilii Jaworskiej przygotowali w styczniu krótki apel o trudnym życiu ludzi w krajach Afryki.         

Rozpoczęły się działania zmierzające do wyboru Patrona naszej szkoły. Spośród kilku zgłoszonych kandydatur wybrano dwie postacie: św. Maksymiliana Marię Kolbego oraz św. Królową Jadwigę. W poznawanie życia i działalności Tych wybitnych i świetlanych postaci zostali zaangażowani wszyscy: uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Na apelu szkolnym pani Joanna Stodolak zaprezentowała w sztuce teatralnej postać św. Królowej Jadwigi, a pani Bogumiła Jaworska postać św. Maksymiliana. W końcowych poczynaniach wybrano na Patrona szkoły św. Maksymiliana Marię Kolbego.

        W marcu uczniowie z nauczycielami byli na spektaklu Ania z Zielonego Wzgórza w Teatrze im.W. Siemaszkowej w Rzeszowie.

19 marca, w ostatni dzień przed przerwą wielkanocną, w naszej szkole odbył się Dzień Skupienia. Była to zmieniona wersja praktykowanej od wielu lat imprezy szkolnej pod hasłem Weź Krzyż na swoje ramion. Spotkanie przygotował i przewodniczył jego przebiegowi  ks. Grzegorz Chmielowski.

       Nasz szkolny zespół cheerleaders Tańcząca Trójka prowadzony przez panią Annę Habaj odniósł poważne sukcesy. Najpierw zdobył wyróżnienie w przeglądzie zespołów Pasikonik w Mielcu,
a później brał udział w konkursie Klaunada 2000 w Rakszawie i zdobył I miejsce.

Nie tylko cheerleaders odnosiły zwycięstwa, również w innych dyscyplinach uczniowie trenowani przez panią Habaj stawali na podium: w tenisie stołowym: Patrycja Jaworska, Martyna Gryndys, Dominik Murias, Norbert Piernicki.

        W maju uczniowie, z paniami Katarzyną Kwiatkowską i Joanna Stodolak, uczestniczyli w wycieczce do Wielopola Skrzyńskiego.  Zwiedzili Muzeum Tadeusza Kantora oraz uczestniczyli w inscenizacji historycznej z X wieku obrazującej atak Morawian na Wiślan.

  W majowym spotkaniu – już X Sejmiku SU – uczestniczyli: Senator RP pan Kazimierz Jaworski z dyrektorem biura panem Pawłem Bałą oraz Wót gminy pan Krzysztof Grad.

  W bieżącym roku szkolnym aktywnie współpracowały ze sobą drużyny: zuchowa i harcerska (nową drużynową Młodych Wilków została pani Agnieszka Szczepańska). Razem organizowały biwaki w szkole, uczestniczyły w nadaniu Rzeszowskiej Chorągwi ZHP imienia Orląt Lwowskich, odebrały i rozprowadzały Światło Betlejemskie.

  Zorganizowane zostały dwie wycieczki: pani Anna Habaj zadbała o wyjazd uczniów do Wieliczki i Krakowa – atrakcją były zajęcia w Parku Wodnym, zaś uczniowie klas I-III odwiedzili Etnograficzny Park w Kolbuszowej.

 

Rok 2008/09

      W bieżącym roku szkolnym większość działań wychowawczych została zdominowana realizacją Kampanii Patron związanej z przygotowaniami do nadania Szkole imienia św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Uczniowie klas V i VI dwukrotnie – jesienią i końcem zimy - uczestniczyli w tzw. zielonej szkole. Zajęcia oraz noclegi odbywały się w zmodernizowanym budynku dawnej szkoły w przysiółku Pole. Były to ciekawe spotkania integracyjno-wychowawcze prowadzone przez profesjonalnie przygotowanych nauczycieli.

     Ważnym przedsięwzięciem było rozpoczęcie realizacji z dziećmi przedszkolnymi programu   Jestem sobie przedszkolaczek  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ciekawym pomysłem okazało się powołanie Klubu Malucha dla dzieci nie uczęszczających, na co dzień do przedszkola – w jego działaniach znajdują się oferty dla dzieci 3-5 letnich i ich rodziców z terenu całej gminy Chmielnik. Uzyskane środki pozwoliły wzbogacić bazę oddziałów przedszkola.

     W październiku pani Edyta Szmulik zorganizowała Dzień Pluszowego Misia włączając uczniów w światowe obchody urodzin Kubusia Puchatka.

       W dniach 17-21 listopada w naszej szkole trwał Tydzień Edukacji Globalnej, a jego obchodom towarzyszyło hasło: „Przeciwdziałajmy zmianie klimatu”. Odbywały się warsztaty ekologiczne, zbiórka makulatury, projekcja filmów, konkursy i telekonferencje. Nad przebiegiem czuwały panie: Małgorzata Gryndys i Edyta Szmulik.

Zaś tegoroczne obchody Dnia Ziemi odbyły się w dwu grupach wiekowych. Przedstawienie ekologiczne i turniej wiedzowy przygotowała z uczniami pani Edyta Szmulik. W grupie młodszej odbyły się warsztaty ekologiczne przeprowadzone przez instruktorkę Stowarzyszenia EKOSKOP w ramach programu „Abecadło Śmieciadło".

       Dzieci z nauczania zintegrowanego były na wycieczce w Rzeszowskim Teatrze Maska. Pobyt wśród lalek i zajęcia z aktorami były wspaniałym przeżyciem dla młodszych uczniów.

      W bieżącym roku szkolnym rekolekcje wielkopostne odbyły się w murach naszej szkoły. Przeprowadzili je księża: Grzegorz i Łukasz. Spotkania zorganizowane w II grupach wiekowych miały formę warsztatów i były połączone z zabawą oraz modlitwą. Bardzo spodobał się uczniom taki sposób "rozmawiania" o Bogu i naszych międzyludzkich relacjach.

Ks. Grzegorz Chmielowski ciekawie też wyreżyserował i przeprowadził Spotkanie Wielkopostne wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.

    Wiele zwycięstw odnieśli znów szkolni sportowcy przygotowywani przez panią Annę Habaj. Cheerleaderki z grupy młodszej wytańczyły III miejsce w Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Głogowie Małopolskim. Również starsze dziewczęta zdobyły III miejsce w III Otwartych Mistrzostwach Zespołów Cheerleaders Województwa Podkarpackiego w Tyczynie.

Szkolne zespoły tenisa stołowego zdobyły I miejsca w rozgrywkach gminnych (zarówno chłopcy, jak i dziewczęta), w minisiatkówce nasze dziewczyny wywalczyły I miejsce, zaś chłopcy IV.

    W kwietniu pani Joanna Stodolak dla uczniów klasy V i VI zorganizowała warsztaty historyczne z udziałem pracownicy IPN. Była to ciekawa lekcja historii dotycząca symboli narodowych. Pani Joanna Stodolak od wielu lat organizuje też apele o wydarzeniach w Katyniu oraz przedstawienia teatralne w języku angielskim.

         Swoje cykliczne zadania realizowali też harcerze i zuchy włączając się w organizowanie spotkań patriotycznych i okolicznościowych w szkole i w środowisku.

(Opracowanie na podstawie kronik szkolnych)

 

Rok 2009/10

         10 października 2009 roku nasza Szkoła przyjęła za patrona Św. Maksymiliana Marię Kolbego. Uroczystość ta została połączona również z obchodami jubileuszu 25- lecia istnienia szkoły. Wielkie przeżycie sprawiło nam nabożeństwo sprawowane w Kościele parafialnym w Chmielniku. Zawierzenie Maryi  i Św. Maksymilianowi przypieczętowało nasze duchowe przygotowania. Przyjmując zaszczytne imię znaleźliśmy się w gronie szkół kolbiańskich.

Po spotkaniu w Kościele społeczność szkolna oraz zaproszeni Goście zebrali się przed budynkiem szkoły, gdzie zostały poświęcone tablice; pamiątkowa i urzędowa. Na zakończenie części oficjalnej zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów ukazujący sylwetkę Patrona w myśl Jego słów: „Zwycięstwo przez wiarę i miłość”.

Aby nadać Szkole imię należało przejść cala procedurę organizacyjną. Zaczęliśmy w roku 2007/08 kampania Patron.  Nasza społeczność szkolna przygotowując się do nadania imienia bardzo często sięgała do najsilniejszego oręża, czyli modlitwy. Każdego 10 dnia kolejnego miesiąca wspólnie modlimy się do Św. Maksymiliana. Mamy tez widoczne znaki poświadczające nadanie szkole imienia- sztandar, tablica pamiątkowa i obraz Św. Maksymiliana namalowany przez artystę – malarza.

Członkowie Stowarzyszenia pomocy Osobom niepełnosprawnym wraz z paniami Zofią Puterlą i Alicją Gil 3 października odbyli wycieczkę do Myszkowców i nad zaporę wodną w Solinie.

Ekolodzy z naszej Szkoły przygotowali apel na temat ochrony środowiska zatytułowany: Dbajmy o środowisko codziennie. Uczniowie przygotowani przez panią Emilię Jaworską oraz panią Małgorzatę Gryndys przekazali nam kilka informacji jak należy dbać o środowisko przyrodnicze.

26 listopada odbyła się Zabawa andrzejkowa. Do południa bawili się młodsi uczniowie, natomiast popołudniu zabawę rozpoczęli starszacy. Nie zabrakło dużo ciekawych wróżb, każdy miał okazję skorzystać z magii.

Od września 2009 roku szkoła rozpoczęła projekt Przedszkolna kuźnia talentów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczą w nim dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz ich rodzice.

14 stycznia 2010 roku, jak tradycja naszej szkoły każe, po raz kolejny gościliśmy kolędników, którzy zaszczycili nas obecnością na kolejnym Przeglądzie Grup Kolędniczych Szczodroki 2010.

Również z wieloletnią tradycją Szkoły, 23 stycznia, dzieci z klas I-III wspólnie z wychowawczyniami przygotowały spotkanie dla kochanych Dziadków z okazji dnia Babci i Dziadka.

Miesiąc luty okazał się bardzo ważny dla naszej  Biblioteki Szkolnej, a także dla uczniów klasy  I. Odbyło się bowiem uroczyste Pasowanie na czytelnika, zorganizowane przez panią Edytę Domin.

Marcowe dni były czasem Wielkiego Postu. W dniu 16 marca odbyły się rekolekcje szkolne prowadzone przez księdza Łukasza, rekolekcjonistę. Wzięliśmy udział w organizowanej przez Samorząd Uczniowski aukcji Wielkopostnej pod hasłem „ Podaruj siebie innym”. Uzyskane pieniądze wpłacone zostały na konto rzeszowskiego Hospicjum dla dzieci.

Jedną z tradycji wpisanych w życie naszej Szkoły, jest Śniadanie Wielkanocne, organizowane przez Radę Rodziców. W bieżącym roku szkolnym przed spotkaniami w zespołach klasowych obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez uczniów z klasy IV i I pod nadzorem pani Zofii Puterli. Dotyczył on polskich tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Podobne spotkanie odbyło się 10 kwietnia, a jego uczestnikami były osoby niepełnosprawne zrzeszone w SPONGC. Organizatorkami były panie : Zofia Puterla i Alicja Gil.

W bieżącym roku minęła 70 rocznica Mordu Katyńskiego i dlatego w dniu 16 kwietnia , dla uczczenia bestialsko zamordowanych Rodaków, odbył się uroczysty apel przygotowany przez panią Joannę Stodolak z grupa szóstoklasistów.

W marcu Zuchy przygotowały wraz ze swoją drużynową Bogumiłą Jaworską oraz panią Emilią Jaworską palmy wielkanocne, z którymi wędrowały w procesjach kościelnych w Niedziele Palmową
 i w czasie Rezurekcji.

Wiosnę powitaliśmy bardzo miło, ciepło i radośnie. 22 marca pani Edyta Domin zorganizowała konkurs na wybór Miss Wiosny. Wszystkie klasy dla Miss przygotowały piękny strój i komentarz z podkładem muzycznym.

22 kwietnia w naszej Szkole panie Emilia Jaworska i Małgorzata Gryndys zorganizowały Szkolny Dzień Ziemi, pod hasłem: Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas .Drużyny klas IV-VI walczyły w konkurencjach: plakat, sport, hasło, wiedza.

9 czerwca uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Międzyszkolnym Przeglądzie Teatrzyków Anglojęzycznych, który tradycyjnie odbywa się w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej. W tym roku Szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy IV, przygotowani przez panią Joannę Stodolak.

14 czerwca swój wyjazd mieli uczniowie z klas I-III, którzy byli w Wojewódzkim Domu Kultury na przedstawieniu Czerwony Kapturek. Natomiast 15 czerwca do Rzeszowa wybrali się na spektakl Sposób na Alcybiadesa uczniowie klas IV-VI.

Rok szkolny dobiegał końca, więc przed jego zakończeniem – 17 czerwca uczniowie byli wycieczce w Inwałdzie. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie z klas II- VI, wraz ze swoimi wychowawcami. Rolę kierownika pełniła pani Edyta Domin.

30 czerwca w naszej szkole odbył się XIII Festyn Rodzinny. Spotkanie rozpoczęło się od popisów tanecznych zespołu ludowego Chmielnicki Kłosy, uczennic ze szkoły tańca Dżet z Boguchwały,
 a także szkoły tańca Aksel z Rzeszowa. Młodsze dzieci uczestniczyły w wesołych zabawach i konkursach rodzinnych. Na scenie było tez miejsce na solowe popisy wokalne. Nie zabrakła też Loterii Fantowej. Fani sportu mogli spróbować jazdy na quadzie i skoków na trampolinie. Rada Rodziców przygotowała poczęstunek.

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem:: Anna Jaworska, Agata Szczypek, Sebastian Zembroń, Karolina Szela.

 

Rok 2010/11

        W czasie wakacji drużyna zuchów uczestniczyła w biwaku wypoczynkowym, reprezentowała Szkołę na dożynkach, a także była pomysłodawcą oraz uczestniczyła w I Pieszej Pielgrzymce do Matki Boreckiej. Zuchy uczestniczyły też w święcie Podwyższenia Krzyża oraz w uroczystości poświęcenia Domu Ojca Pio w Chmielniku.

   We wrześniu po raz kolejny braliśmy udział w akcji Sprzątania Świata. Z tej okazji pani Edyta Domin przygotowała krótki apella temat rozsądnego kupowania towarów i wykorzystywania produktów.

 13 października w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Uroczystego pasowania dokonała pani Dyrektor Bożena Gwizdała, zaś za wszelkie przygotowania odpowiedzialna była wychowawczyni pani Bogumiła Jaworska.

        Rok szkolny rozpoczęliśmy od przygotowań do obchodów pierwszej Rocznicy nadania naszej Szkole imienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego. 8 października odbył się Szkolny Dzień z Patronem. Uroczystość rozpoczęła się udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych Gości we Mszy Św. w kościele parafialnym w Chmielniku. Po mszy przenieśliśmy się do szkoły, gdzie odbyła się druga część spotkania. Uczniowie klas V i VI zaprezentowali program artystyczny o Św. Maksymilianie. Odbyło się również wspólne spotkanie przy stole.

10 listopada w naszej szkole było obchodzone święto Niepodległości. Z tej okazji harcerze przygotowali przedstawienie, w którym przybliżyli losy Polski w czasie zaborów. 19 listopada harcerki z naszej szkoły razem druhną panią Katarzyną Bielec wybrały się na wycieczkę do Lwowa.

Z inicjatywy Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Wiktorii Wąsacz- 6 grudnia odbył się w Szkole konkurs zatytułowany Mam talent. Wzięli w nim udział chętni uczniowie klas I –V. Uczestnicy wystąpili w kilku kategoriach: w tańcu, w śpiewie, w recytacji, w grze na instrumencie.

Od 6 do 10 grudnia trwał Tydzień Wolontariatu  Bądź odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Tegoroczna akcja skoncentrowała się wokół działań na rzecz Schroniska Kundelek W Rzeszowie.

W dniu 13 stycznia odbył się w naszej szkole kolejny już Przegląd Grup Kolędniczych Szczodro- ki 2011. W przeglądzie brały udział szkoły podstawowe, gimnazja oraz pensjonariusze z Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku.

3 lutego odbyło się spotkanie z Babciami i Dziadka i z okazji Ich święta. Wnuczęta z klas I-III przygotowały bogaty program artystyczny, na który składały się tańce, recytacje, popisy wokalne i scenki z życia codziennego.

2 marca 2011 roku miało miejsce wieczorne spotkanie integracyjne. Było to podsumowanie pracy nad mitami, które zostało połączone z wieloma atrakcjami. Spotkanie zorganizowała pani Elżbieta Świerk wraz z uczniami klasy V. Na tę uroczystość zostali zaproszeni wszyscy nasi rodzice, pani dyrektor Bożena Gwizdała razem z księdzem Mateuszem Olbrotem.

8 marca 2011 roku, z okazji Święta Kobiet odbyło się w szkole przedstawienie o charakterze humorystycznym. Wychowawca VI klasy, pan Jan Kłosowski przygotował scenariusz.

Jak co roku, 21 marca, uczestniczyliśmy w powitaniu Wiosny. Panie Anna Stach-Bartnik oraz Małgorzata Gryndys przygotowały wraz z uczniami przedstawienia i różnego rodzaju rozrywki. Po wspólnym spotkaniu odbyły sie rozgrywki sportowe i konkursy wiedzowe na temat zwierząt, świata przyrody.

W 71 rocznicę zbrodni katyńskiej w naszej szkole odbyła się akademia pod hasłem Zachować w pamięci – Katyń 1940 przygotowana przez klasę V pod kierunkiem pani Jaonny Stodolak. Na zakończenie cała społeczność uczciła minuta ciszy pamięć ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010r w drodze na uroczystości upamiętnienia 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.

14 maja 2011 roku, wraz z ks. Mateuszem Olbrotem i ks. Marcinem Duplagą oraz z uczniami z Samorządowego Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku, członkowie Klubu Błogosławionego Jana Pawła II odbyli pielgrzymkę do kościołów w Rzeszowie związanych z wizyta i pamiątkami po naszym wielkim rodaku.

26 maja odbył się w naszej szkole Dzień Matki. Przygotowania nadzorowała pani Zofia Puterla. Program artystyczny był bogaty. Uczniowie recytowali piękne wierszyki, miały miejsce tez popisy taneczne i piosenkarskie.

W bieżącym roku szkolnym odbyły się liczne wycieczki: klasa II odbyła pokomunijną wycieczkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Klasy IV i V były na wycieczce ekologicznej w Kozdrzy i Paszczynie. Dla chętnych uczniów z klas I-VI została zorganizowana wycieczka do Zamościa, Zwierzyńa, Górecka Kościelnego i do rezerwatu nad Tanwia.

Absolwenci wyróżnieni: Monika Kłósek, Przemysław Szyszka, Daria Ziaja, Magdalena Szpunar, Elżbieta Mazur, Mateusz Murias i Paulina Urbańska.
 

Rok szkolny 2011/12

Z początkiem roku szkolnego, tj. 28 września odbył się w naszej szkole apel z okazji przypadającej w tym miesiącu 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W przygotowanym, przez klasę VI pod kierunkiem nauczyciela historii pani Joanny Stodolak, montażu słowno – muzycznym został przypomniany przebieg wydarzeń tragicznego września z 1939r.

10 października minęły dwa lata od nadania szkole imienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Obchody drugiej rocznicy miały miejsce W Kalwarii Pacławskiej, miejsca pobytu współbraci Ojca Kolbego- franciszkanów oraz miejsca, w którym wprawdzie krotko, ale przebywał Kolbe na Przemyskiej Ziemi.

Natomiast 14 października odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia, w Dniu Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści, przygotowani przez panią Małgorzatę Gryndys, zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne.

W tym roku szkolnym akcję Sprzątania świata obchodziliśmy pod hasłem przewodnim Lasy to Zycie- chrońmy je. Młodzi Ekolodzy z klasy I oraz członkowie Kołka Ekologicznego pod kierunkiem pań Edyty Domin i Małgorzaty Gryndys uczyli nas zasad zachowywania się w lesie, parkach, łąkach, a nawet w naszych domach.

Z okazji Święta Biblioteki Szkolnej pani Edyta Domin, wraz z Kółkiem Bibliotecznym przygotowała przedstawienie Dziwny sen Ewki. Uczniowie poprzez krótką inscenizacje, przekazali swoim kolegom rady, jak należy się odchodzić z książkami, własnymi i tymi wypożyczonymi ze szkolnej biblioteki.

W pracy drużyny zuchowej nie ma i nie było przerw. W czasie wakacji druhna pani Bogumiła Jaworska zorganizowała dla zuchów kilkudniowy biwak w Domu Młodych w przysiółku Chmielnika- Pole. Drużyna zuchowa odbyła również14 sierpnia  II piesza pielgrzymkę do Sanktuarium w Borku Starym na odpust Matki Boskiej Zielnej, ale również dla uczczenia śmierci naszego Patrona.

17 listopada uczniowie klasy IV i V wzięli udział w wycieczce do Rzeszowa. Uczestniczyli w lekcji w Muzeum Miasta Rzeszowa. Dopełnieniem lekcji była wycieczka Trasą Podziemną oraz spacer po rzeszowskiej Starówce. W tym samym dniu część klasy VI, wspólnie z kolegami z Gimnazjum z Chmielnika, uczestniczyła w wycieczce do Lublina. Zwiedziano KUL, uczniowie mili możliwość wykonywania doświadczeń w Instytucie Przyrodniczym.

Od wielu lat już współpracujemy ze Schroniskiem Kundelek W Rzeszowie. Cała społeczność szkolna już od początku roku zbierała karmę dla podopiecznych Schroniska.

Kończący się rok 2011 miał swojego literackiego  Patrona, był nim Czesław Miłosz. Pani Elżbieta Świerk zaproponowała naszym rodzicom udział w konkursie zatytułowanym  W mojej Ojczyźnie.
Finał konkursu odbył się 21 listopada w ramach popołudniowego spotkania uczniów, rodziców, nauczycieli.

Bieżący rok szkolny został przez Ministerstwo Edukacji nazwany Rokiem Szkoły z Pasją. Dlatego też 8 grudnia w naszej Szkole odbył się przegląd naszych uczniowskich zainteresowań pod nazwa Moja Pasja. Zorganizował go Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką panią Elżbietą Świerk.

8 lutego, w czasie ferii zimowych, panie Joanna Stodolak i Anna Habaj zorganizowały dla klas IV i V wyjazd do Rzeszowa, do kina i na lodowisko.  Każdego roku w naszej Szkole odbywa się zabawa choinkowa. W tym roku miała miejsce 28 stycznia. Jest to wspólne dzieło rodziców, dzieci i wychowawców.

W dniach 6-16 marca została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez Wizytatorki do spraw ewaluacji Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie badania zbierano informacje z różnych źródeł – od pani Dyrektor, uczących nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły oraz przedstawicieli samorządu lokalnego. Przeprowadzona ewaluacja dotyczyła czterech wybranych obszarów.

Dnia 20 marca odbyło się Powitanie Wiosny. W grupie klas IV-VI przeprowadziła je pani Edyta Domin. Uczniowie z Kółka Przyrodniczego przygotowali krótką inscenizacje na temat zwiastunów wiosny w przyrodzie. Po przedstawieniu odbyła się klasowa rywalizacja. Każda z klas musiała zaprezentować panią Wiosnę . Miała ona za zadanie przedstawić najciekawszy strój i wypowiedzieć się na swój temat.

4 kwietnia, w ostatnim dniu nauki przed Świętami Wielkanocnymi, zgodnie z tradycją naszej Szkoły, odbyła się Droga Krzyżowa pod hasłem: Weź krzyż swój na ramiona. Modlitwę poprowadził ks. Mateusz Olbrot z pomocą klasy VI oraz zuchów.

W bieżącym roku szkolnym, z inicjatywy pani Joanny Stodolak, cała społeczność naszej szkoły przyłączyła się do zorganizowanej przez Polską Akcje Humanitarną kampanii Studnia dla Południa. Biorąc udział w tej akcji wspieramy budowę studni w Sudanie Południowym.

Z okazji kwietniowego Święta Ziemi 24 kwietnia panie Edytę Domin i Małgorzatę Gryndys przygotowały poranek ekologiczny. W naszej szkole co roku z tek okazji odbywają się apele i uroczystości. 14 czerwca ekolodzy z klasy I i IV wraz z paniami Edyta Domin i Małgorzatą Gryndys wybrali się do Rezerwatu przyrody „ Wielki Las „ W Woli Zgłobieńskiej.

W ramach programu polsko - amerykańskiej Fundacji Wolności „ Projektor” - wolontariat studencki” nasza Szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym  O kulturze kilka słów .Głównym celem było zapoznanie dzieci z poszczególnymi kulturami na świecie, pokazanie różnic kulturowych dawniej i dziś.

6 czerwca, XII już Sejmik Uczniowski, odobył się nie w murach macierzystej szkoły, ale w Sali Posiedzeń Urzędu gminy w Chmielniku. W spotkaniu uczestniczyli: pan Krzysztof Grad- Wójt Gminy, pani Magdalena Wdowik- Reszek-Sekretarz Gminy, pani Maria Kmiotek- Skarbnik Gminy, pani Agnieszka Ciura- dyrektor ZEASu w Chmielniku, znaczna część członków rady Gminy oraz przedstawiciele SU wraz z opiekunami ze szkół w gminie.

Wraz z kończącym się rokiem szkolnym nadszedł czas na podsumowanie pracy rocznej. Absolwenci naszej Szkoły, którzy zostali wyróżnieni: Patrycja Cyrul, Ewelina Iwasieczko, Wiktoria Wąsacz, Aleksandra Ślemp, Katarzyna Witowska.

 

Rok szkolny 2012/13

Gminna inauguracja bieżącego roku szkolnego odbyła się 3 września przy naszej placówce oświatowej na płycie nowopowstałego boiska sportowego. Ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia obiektu, a Gości wygłaszali okolicznościowe przemówienia zachęcając do rozwijania sportowych talentów i pasji. Zaznaczyć należy, że nowa inwestycja spełnia najwyższe standardy europejskie i powstała przy wsparciu z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z okazji zbliżającej się 3 Rocznicy Nadania Imienia naszej Szkole, 4 października odbył się pierwszy Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki religijnej: Rycerz Niepokalanej. Jej pomysłodawczynią i organizatorką była pani Bogumiła Jaworska.

16 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Nasza społeczność szkolna powiększyła się o dwudziestu uczniów klasy pierwszej. Po programie artystycznym pierwszoklasiści  złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar naszej szkoły.

Od 2009 roku – 10 października to ważna data w życiu naszej szkolnej społeczności. Punktem centralnym było uczestnictwo uczniów, nauczycieli i rodziców we Mszy świętej w Kościele parafialnym w Chmielniku. Po powrocie do szkoły odbyło się spotkanie, czasie którego pani dyrektor Bożena Gwizdała w swoim wystąpieniu mówiła o doniosłości „ maksymalizmu” ojca Kolbego. Słowa te zostały poparte przez przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów klasy VI i klasy 0, których przygotowały panie : Elżbieta Świerk i Alicja Ziaja.

18 października odbyła się wycieczka integracyjna do Skansenu w  Markowej. Uczestniczyli w niej uczniowie klas V i VI . Wyprawę zorganizowały panie: Zdzisława Wąsacz, Anna Habaj, Joannna Stodolak.  Natomiast 21 października odbyła się wycieczka do Krakowa, w której wzięli udział członkowie ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Chmielnik oraz rodzice i uczniowie klasy I. Zorganizowała ja pani Zofia Puterla.

W październiku odbyło się spotkanie ze Studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach Wolontariatu Sudeckiego. Uczniowie klas IV – VI zostali przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

11 grudnia w naszej Szkole Związek Komunalny Wisłok i Stowarzyszenie EKOSKOP w ramach Projektu EkoNauci Małych Gmin- zorganizowały warsztaty ekologiczne dla uczniów. Zajęcia były bardzo ciekawe, uczniowie z dużym zainteresowaniem angażowali się w zadania, sprawnie prowadzili dyskusje na temat ekologii.

Od oczątku roku szkolnego przygotowywano się do realizacji zadań Roku Janusza Korczaka. Ogłoszony został konkurs pod hasłem: W kręgu dziecięcych spraw, czyli o ideałach i niepokojach Janusza Korczaka”. Wzięło w nim udział 15 – cie rodzin uczniów  z klas IV-VI. Na popołudniowym spotkaniu zostały zaprezentowane wykonane rodzinne prace.

5 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował finał konkursu wokalnego pt: Bitwa na głosy. Każda klasa przygotowała piosenkę, chorografię, oprawę muzyczną, wybrała solistów i chórki oraz stroje i zaprezentowała się przed całą społecznością szkolną.

Czas od Świąt Bożego Narodzenia do 2 lutego to okres kolędy i kolędowania. Aby powrócić do dawnej staropolskiej tradycji pani dyrektor Bożena Gwizdała zorganizowała w nasze Szkole 24 stycznia Spotkanie dla pracowników oświaty gminy Chmielnik. Na uroczystość zostali zaproszeni pracownicy ze wszystkich szkół z naszej gminy: zarówno aktualnie zatrudnieni, jak i emeryci, czyli Ci, którzy swoje siły, prace i zdrowie posmęcili na rzecz rozwoju placówek szkolnych w minionych latach.

W okresie od listopada do lutego nasza Szkoła brała udział w drugiej edycji światowego Projektu UNICEF – Wszystkie kolory świata. W  ramach akcji uczniowie przygotowali charytatywne szmaciane laleczki UNICEF. Każda z nich miała swoja tożsamość. Podczas spotkania z rodzicami, można było w zamian za zakupioną laleczkę przekazać darowiznę na rzecz ratowania dzieci w Czadzie.

W ramach realizacji innowacji przedszkolnej „ Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence” dzieci z klasy „ 0” z naszej szkoły udały się 31 stycznia na Bal Karnawałowy do swoich kolegów do Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

W naszej szkole, 10 marca odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet, którą przegotowali chłopcy pod nadzorem panów: Tomasza Bembenika i Jana Kłosowskiego. Akademia nosiła tytuł: Trzy słowa o kobietach.  Przedstawienie miało formę audycji radiowej, w której radiowcy- mężczyźni rozmawiali o zachowaniu kobiet.

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima. Fakt ten stal się okazją, by przybliżyć uczniom tę tak ważną w dziejach literatury postać. W tym roku szkolnym uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawczyniami podjęli się realizacji konkursu  Śmieszna i zabawna kraina Juliana Tuwima, w trzech kategoriach: recytatorskiej, plastycznej i literackiej.

Samorząd Uczniowski 26 marca pod nadzorem pani Elżbiety Świerk przygotował już po raz 15 Wielkopostną Aukcję pod znanym wszystkim hasłem: Podaruj siebie innym. Kupującymi były nie tylko dzieci, ale również nauczyciele, którzy w znaczący sposób przyczynili się do zebrania pokaźnej sumy przeznaczonej na pomoc dla niepełnosprawnych kolegów z obwodu naszej szkoły oraz podopiecznych podkarpackiego Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie.

Nasza Szkoła zgłoszona została do kampanii odpadowej ph. EkoNauci Małych Gmin. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie „ EKOSKOP”. W szkole już od początku roku szkolnego rozpoczęły się działania ekologiczne, między innymi zbiórka nakrętek plastikowych, zbiórka baterii, makulatury, apele i uroczystości.

28 maja w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Matki. Przygotowania i przebieg koordynowała pani Joanna Stodolak. Każda klasa zaprezentowała przepiękne występy. Dużym powodzeniem cieszył się występ szkolnych młodszych chiliderek w strojach małpek, a przygotowała je pani Anna Habaj. Na końcu spotkania nasze kochane Mamy zostały zaproszone na słodki poczęstunek.

18 czerwca uczniowie  naszej Szkoły wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę  do Sandomierza i Baranowa. W Baranowie zwiedziliśmy zamek, dziedziniec zamkowy oraz zabytkowy park. Sandomierz ujął na s trasą podziemną rejsem statkiem po Wiśle.

21 czerwca uczniowie z klas I- VI uczestniczyli w zajęciach Leśnej Szkoły w Puławach. Była to idealna forma spędzenia czasu poza zającami szkolnymi, z których można było wynieść wiele umiejętności potrzebnych  w życiu.

W bieżącym roku szkolnym miały miejsce spotkania z ciekawymi ludźmi. Odbyło się spotkanie z poezja ks. Zbigniewa Czuchry- Misjonarza Saletyna. W maju gości w naszej szkole ks. Tadeusz Bazan, misjonarz zgromadzenia Palotynów. Natomiast 3 czerwca do naszej szkoły przyjechał Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Edward Białogłowski.

Naszą szkołę ukończyli z wyróżnieniem: Joanna Kłusek i Paweł Nizioł.

 

Rok szkolny 2013/14

14 października obchodziliśmy IV rocznicę nadania imienia naszej szkole – imienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego. W tym uroczystym dniu gościliśmy ks. Proboszcza Mariusza Cymbałę oraz honorowego i wyjątkowego gościa- ks. Jacka Pędziwiatra.

Odkrywamy czystą Polskę - tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznej akcji Sprzątania Świata 2013.  Z tej okazji uczniowie klasy III i członkowie Kółka Przyrodniczego, pod kierunkiem swoich pań: Małgorzaty Gryndys i Edyty Domin zorganizowali Szkolny Apel Ekologiczny. Młodzi Trójkowy ekolodzy zachęcali również wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w zbiórkach i akcjach ekologicznych.

W miesiącu wrześniu odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia- akcja mająca na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Przeprowadziła ją pani Edyta Domin. Każdy miał szanse popisać się znajomością trudnych przypadków mnożenia.

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, święto pracowników oświaty. Odbyła się uroczysta akademia z pasowaniem Pierwszoklasistów oraz kabaret w wykonaniu uczniów klasy V.

10 października odbyła się wycieczka uczniów klas IV- VI r z wychowawczyniami i panią dyrektor do Filharmonii podkarpackiej, na przedstawienie baletowe pod tytułem „ Romeo i Julia”. Po przedstawieniu panie zorganizowały zwiedzaniu Rzeszowa.

W bieżącym roku szkolnym Szkoła nasza rozpoczęła swój udział w projekcie Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Uczestnicy projektu od listopada 2013r. do czerwca 2014 r. w podziale na trzy grupy ( uczniowie, nauczyciele, rodzice) brali udział w szkoleniach.

13 listopada uczniowie klas I-Iii wraz z opiekunami byli w teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie obejrzeli pouczającą sztukę pt. „ Tim talar albo sprzedany uśmiech”.

Listopad to miesiąc, który skłania nas do wspomnień o naszych przodkach, rodakach i najbliższych, którzy od nas odeszli. Pani Elżbieta Świerk zorganizowała konkurs rodzinny: pt:  Dom w mojej ojczyźnie polszczyźnie. Literacka genealogia, którego rozstrzygniecie odbyło się podczas popołudnia z Julianem Tuwimem. Na spotkaniu obecni byli uczniowie, rodzice, jak również babcie i dziadkowie. Ich obecność wzmocniła więź międzypokoleniowa i uświadomiła każdemu, jak ważna jest rodzina.

26 listopada została zorganizowana Zabawa Andrzejkowa  dla klas młodszych. Pani Małgorzata Gryndys wraz z uczniami klasy III przygotowała wiele tradycyjnych wróżb i zabaw. Podobny przebieg miała zabawa dla klas IV – VI, która dobyła się 28 listopada.

15 stycznia odbył się w Naszej szkole kolejny już Gminny Przegląd Grup Kolędniczych Szczodroki 2014. Gościliśmy grupy kolędnicze prawie ze wszystkich szkół w gminie oraz kolędników z Domu Pomocy społecznej i Kół Gospodyń Wiejskich z Chmielnika i z Zabratówki. Kolędników z naszej Szkoły do występu przygotowała druhna Agnieszka Bajda.

16 stycznia odbyło się - w dwóch grupach wiekowych: dla przedszkolaków i uczniów klas I-III -spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Każdy zespól klasowy zaprezentował swój program artystyczny, aby okazać Babciom i Dziadkom swoją wdzięczność i miłość. Każde dziecko przygotowało i wręczyło własnoręcznie wykonany prezent. Goście spotkali się przy wspólnym stole, aby nie tylko skosztować słodkości, ale także porozmawiać, pochwalić się wnukami i podzielić refleksjami.

18 stycznia, w sobotę, w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa. W zabawie brały udział klasy I-VI oraz klasa „0” i przedszkola. Zabawa podzielona była na cztery grupy wiekowe. Najpierw bawiły się dzieci z oddziałów przedszkolnych: Żabki i Koniczynki – oddział przedszkolny z Błędowej Tyczyńskiej. Następnie udział w zabawie brały dzieci z grupy przedszkolnej Delfinki i Krabiki.

Później swoją zabawę rozpoczęli uczniowie klas I-III. Natomiast zabawa dla klas IV-VI rozpoczęła się o godzinie 16.30  i trwała do 19.00. Wszyscy dobrze się bawili. Było wiele zabaw, tańców i śmiechu.

Dnia 17 stycznia 2014 r. klasa IV wraz z wychowawczynią panią Anną Habaj i panem. Tomaszem Bembenikiem w ramach akcji Ćwiczyć każdy może wybrała się na lodowisko do Millenium Hall. Dla niektórych uczniów były to pierwsze kroki jazdy na łyżwach.

 Kolejny raz w naszej szkole witaliśmy Studentów z Politechniki Rzeszowskiej w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności "PROJEKTOR - wolontariat studencki". Realizowali oni projekt edukacyjny: Robo akcja dla uczniów z klas 4 - 6. Głównym jego celem było oswojenie uczniów z programowaniem. Do tego celu wykorzystali programowalne klocki LEGO, co połączyło świetną zabawę z nauką i zdobywaniem nowych umiejętności.

21 lutego, w godzinach popołudniowych, odbyło się spotkanie wychowawcy, uczniów i rodziców klasy V. Tematyka poświęcona była podsumowaniu pracy nad mitami. W przygotowania i przebieg klasowej imprezy zaangażowali się wszyscy. Przeprowadzone zostały warsztaty: wiedzowe, kulinarne i taneczne. Rodzice twórczo współpracowali z dziećmi. Uczniowie spędzili noc w Szkole na klasowym biwaku.

27 lutego w Bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I na nowych czytelników. Przedstawienie przygotowali uczniowie z klasy IV pod nadzorem pani Edyty Domin. Poprzez wierszyki uczniowie dowiedzieli się o zasadach korzystania z zasobów biblioteki, wypożyczania książek i czasopism. Wszyscy złożyli przyrzeczenie szanowania książek, otrzymali drobne upominki zakładkę do książek oraz kodeks dobrego czytelnika.

7 marca odbyła się w Szkole uroczysta  akademia z okazji Światowego Dnia Kobiet. Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu swoim i męskiej części społeczności szkolnej złożyli wszystkim Paniom życzenia. Nie zabrakło również kwiatów oraz upominków.

6 marca uczniowie klas IV-VI pojechali z Wychowawcami do Rzeszowa. Klasy IV-V poszły do Trasy Podziemnej pod Rynkiem Rzeszowa. Klasa VI poszła na lekcję muzealną o życiu polskiej szlachty z XIX wieku. Następnie wszyscy wybrali się  do teatru im. Wandy Siemaszkowej na spektakl pod tytułem Pan Tadeusz.

3 marca w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim odbyły się Powiatowe Zawody w tenisie stołowym. Udział w nich wzięły uczennice naszej Szkoły: Julia Wąsacz, Mariola Jaworska, Klaudia Zembroń i Małgorzata Cyrul zdobywczyni I miejsca w Zawodach Gminnych. 7 marca odbyły się w Gimnazjum Samorządowym w Chmielniku Gminne Zawody w mini siatkówce. W zawodach wzięły udział 4 szkoły z terenu Gminy. Naszą Szkołę w kategorii dziewcząt reprezentowały uczennice z klasy VI: Julia Wąsacz, Mariola Jaworska, Gabriela Murias, Kinga Murias, Małgorzata Czarnota, Klaudia Zembroń, Diana Bazan oraz Małgorzata Cyrul z klasy V.

Chłopców podczas zawodów reprezentowali uczniowie z klasy IV: Dominik Kozłowski, Patryk Bębenek, Sebastian Szydełko oraz uczeń z klasy V Jakub Majder. Zarówno dziewczyny jak i chłopcy zdobyli II miejsce. Natomiast uczniowie klasy IV sukcesywnie ćwiczą w terenie z racji organizowanych marszobiegów.

Tegoroczne powitanie Wiosny odbyło się 25 marca i przebiegło pod hasłem : Aby zdrowym być, trzeba umieć żyć. Szkolni Ekolodzy pod kierunkiem pań: Edyty Domin i Małgorzaty Gryndys przypomnieli zasady zdrowego trybu życia przeprowadzając Forum Zdrowia. Zdobyta wiedza uczniów klas IV-VI została sprawdzona „Testem o zdrowym odżywianiu”, z którego wyłoniono laureatów.

Uczniowie mieli też możliwość wykazania się tężyzną fizyczną, którą prezentowali jako zawodnicy w czasie konkurencji sportowych przygotowanych i przeprowadzonych przez: panią Annę Habaj i pana Tomasza Bembenika. Pani higienistka Ewa Sroka zapoznała uczniów z „Zasadami zdrowego odżywiania” poprzez prezentację medialną. Uczniowie klas I – III na ekologicznych warsztatach wykonali mydlane stworki. Wykazali się nie lada pomysłami.

28 kwietnia ekolodzy znów pokazali się na forum Szkoły organizując obchody Dnia Ziemi. Było to kolejne współdziałanie opiekunek - pań: Małgorzaty Gryndys i Edyty Domin ze swoimi podopiecznymi: klasy III i członków kółka ekologicznego z klasy V. Sprawą ochrony naszej Planety -Ziemi zajęli się nasi ekolodzy w programie telewizyjnym  Sprawa dla ekologa.

4 marca odbył się szkolny przegląd talentów i pasji dziecięcych. Uczestniczyli w nim zarówno uczniowie klas I-VI, jak też dzieci przedszkolne. Spośród uczestników klas IV-VI została wyłoniona czwórka finalistów, którzy reprezentowali naszą Szkołę w gminnym konkursie „Każdy talent ma, mam go i ja”.

W naszej Szkole rekolekcje odbyły się w dniach od 2 do 4 kwietnia pod wymownym hasłem: Rekolekcje z Janem Pawłem II. Pierwszy dzień był poświęcony Janowi Pawłowi II, naszemu Wielkiemu Rodakowi. Każda klasa miała za zadanie przygotować prezentację dotyczącą części życiorysu tego Naszego Papieża Polaka. Następnego dnia odwiedził nas ksiądz Rekolekcjonista Grzegorz, który opowiadał nam o swoim dzieciństwie oraz o tym, jak ważna jest w życiu wytrwałość, modlitwa i dobroć. W ostatni dzień (w piątek) odbyła się Szkolna Droga Krzyżowa, którą poprowadził ks. Łukasz razem z uczennicami klas IV i V.

10 kwietna, w czwartek, w naszej Szkole odbyła się coroczna Aukcja Wielkopostna, organizowana przez Samorząd Uczniowski. Pieniądze zebrane podczas aukcji są przeznaczone na szafki uczniowskie. Nauczyciele przynieśli na aukcje około 190 rzeczy.

23 kwietnia, po powrocie z przerwy świątecznej, odbyło się tradycyjne już spotkanie społeczności szkolnej na Śniadaniu Wielkanocnym. Najpierw zgromadzeni na szkolnym korytarzu uczniowie i nauczyciele obejrzeli przedstawienie o Zmartwychwstaniu Pańskim. W przedstawieniu uczestniczyli harcerze i pan Tomasz Bembenik (w roli Zmartwychwstałego Chrystusa). Aktorów wcielających się w postaci biblijne przygotowały druhny: Agnieszka Bajda i Katarzyna Wielgo.

20 marca w Szkole - w ramach realizacji programu Szkoła Współpracy - odbyły się debaty: najpierw uczniów , a następnie nauczycieli na temat funkcjonowania Szkoły oraz proponowanych zmian i ustalenia płaszczyzn wzajemnej współpracy. 21 marca podobne rozmowy przeprowadzili w swoim gronie rodzice. Wnioski z debat wymienieni reprezentanci przedstawili na warsztatach wojewódzkich w dniu 24 marca.

Rok 2014 został decyzją Sejmu RP ustanowiony rokiem Oskara Kolberga. Z tej okazji nauczycielki historii: pani Joanna Stodolak i pani Zdzisława Wąsacz zorganizowały dla uczniów klas IV - VI szkolny konkurs historyczno–plastyczny. Głównym celem konkursu było przybliżenie postaci Oskara Kolberga oraz poszerzenie wiedzy na temat źródeł tradycji wielkopostnych i wielkanocnych istniejących w  środowisku zamieszkania uczniów naszej Szkoły.

Gdy wakacje tuż, tuż chętnie wyruszamy na wycieczkowe szlaki. 24 czerwca, wraz z wychowawcami wyjechaliśmy dwoma autokarami na wycieczkę w Bieszczady. Miejscem docelowym był Skansen w Sanoku oraz Myczkowce. Szczególne wrażenie zrobił na nas poszerzony i odnowiony Skansen. Spacer po zrekonstruowanych osadach wiejskich, do tego pachnących jeszcze nowością, był dla nas prawdziwą lekcją historii. Poznaliśmy sposób życia, kulturę i zwyczaje naszych przodków.
W Myczkowcach zachwycił nas szczególnie Ogród Biblijny.

27 maja miało miejsce w murach naszej placówki spotkanie z okazji Dnia Matki. Wszystkie dzieci zaprosiły na nie swoje Mamy i większość z Nich z tego zaproszenia skorzystała. W sali gimnastycznej Panie pracujące w przedszkolu przygotowały piękną kwiatową dekorację. Wychowawczynie z poszczególnych klas wraz z uczniami przygotowały wzruszający program artystyczny.

W sobotnie popołudnie, 31 maja, odbył się przy naszej Szkole Integracyjny Piknik Rodzinny.

To już 16. takie spotkanie, na które przyszły całe rodziny, nie tylko naszych uczniów, ale też z okolicznych miejscowości. Mimo nieprzyjemnej pogody - padał deszcz - zaplanowane i przygotowane punkty programu zostały zrealizowane. Nieodzowny okazał się „grzybek”, czyli przyszkolna drewniana altanka, która była miejscem zabaw i służyła jako schronienie. Mówiąc o pikniku integracyjnym należy poinformować, że uczestniczyli w nim też członkowie, wraz z opiekunami, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Chmielnik. Dla nich też były organizowane zabawy i poczęstunek.

18 czerwca został zorganizowany Dzień Dziecka i Sportu. Po krótkim przywitaniu dzieci z klas I-VI wzięły udział w zajęciach sportowych, a właściwie w turniejach  między klasowych. Uczniowie rywalizowali  następujących dyscyplinach: turniej „Mini Piłki Siatkowej” turniej, „Ringo”, „Tor przeszkód”. Konkurs sprawności indywidualnej był przeznaczony dla klasy 0.  Dla uczniów z duszą artystyczną odbyły się konkursy plastyczne pt. „Mój czas” zorganizowany w ramach kampanii, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Kończy się czerwiec, w którym dobiega do finału rok szkolny. Jest to czas podsumowania całorocznego trudu oraz nagrodzenia. Wśród wyróżnionych absolwentów naszej Szkoły znaleźli się : Diana Bazan, Alicja Ciura, Klaudia Dubczyk, Mariola Jaworska, Kinga Murias, Julia Wąsacz, Gabriela Murias, Małgorzata Czarnota.

(opracowanie na podstawie czasopisma Trójkowe Nowinki, kronik szkolnych i szkolnej strony internetowej)