Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Szkoła marzeń

Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej współfinansowany przez EFS w ramach POKL

Czas realizacji  15.10.2005 – 14. 10. 2006r

Kwota finansowania projektu: 82.600 zł 

Cel ogólny projektu:
Rozwój szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniom, w tym osobom niepełnosprawnym
Kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych


Forma realizacji programu:
Gminne Centrum wspomagania Uczniów i Nauczycieli:
Doradztwo dla nauczycieli gminy Chmielnik w zakresie pracy z uczniem z dysfunkcjami
Zajęcia reedukacyjne z psychologiem i terapeutą
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Świetlica Środowiskowa:
Sposób na spędzanie czasu wolnego przez uczniów podczas zajęć  literackich, teatralnych, plastycznych, muzycznych, wokalnych, tanecznych, czirliders, komputerowych, j. angielskiego, haftowania, gotowania

Projekt edukacyjny „Europejczyk z chmielnickimi korzeniami:
„Ja w wielkim mieście” – wycieczka do Warszawy –praca metodą projektu
„Z babcinego Kuferka” – przybliżenie zwyczajów i tradycji regionu
„Gminne Biesiadowanie – podróże  kulinarne  zbieranie i wydanie przepisów kulinarnych w formie książkowej i elektronicznej
„Moja wieś w obrazie” –plenery malarskie 
„Wczoraj i dziś-osobliwości  naszego regionu ” album analogowo- cyfrowy zdjęć – ciekawostek naszego regionu wraz z opisami
Szkółka sobotnia – wolontariat na rzecz niepełnosprawnych
Powołanie Rady Oświatowej  Gminy Chmielnik