Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Radość działania

 Kontynuacja projektu SZKOŁA MARZEŃ

Czas realizacji: rok szkolny 2006/2007

Kwota dofinansowania: 27 820 zł 

Cel ogólny:

Poszerzenie zakresu umiejętności uczniów poprzez realizację treści wykraczających poza program – przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy w sytuacjach niekonwencjonalnych
Zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, stworzenie ośrodka integrującego doświadczenia kulturalne środowiska, udostępnienie infrastruktury szkoły dla potrzeb środowiska
Wdrażanie uczniów do aktywnego trybu życia poprzez rozwijanie swoich pasji sportowych


Forma realizacji programu:

„Skuteczna matematyka” – zajęcia rozwijające zdolności matematyczne – 36 godz.
„Odpowiednie dajmy rzeczy słowo” -zajęcia językowe – 36 godz
„Poznawanie przez badanie” – zajęcia przyrodnicze – 36 godz.
Zespół teatralno wokalny ESTRADA – 72 godz.
Szkolny Klub Sportowy TURBO – 72 godz.
„Tańcząca Trójka” – zespół tańca  nowoczesnego – 72 godz.
Zielona Szkoła wyjazd do Zakopanego