Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Przedszkolna kuźnia talentów

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej    

 

Okres realizacji 25.08.2009r do 31.08.2012r

 

Kwota  494 642,00 (487 222,37 dofinansowanie  + 7 419,63 wkład własny)

 

Cel ogólny: upowszechnienie  edukacji przedszkolnej poprzez zmianę jakości, zakresu i form usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę na rzecz dzieci 3-5 lat i ich rodziców.

Wartość dodana:  realizacja projektu wpłynie na utrwalenie świadomości społecznej na temat roli wychowania przedszkolnego. Przełamie bariery kulturowe i środowiskowe. Przyczyni się do eliminacji i skompensowania czynników lokujących dzieci wiejskie w niekorzystnej sytuacji edukacyjno przedszkolnej. Spowoduje wzrost aktywności na terenie działania JST w zakresie realizacji programów edukacyjnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.

 

Zajęcia organizowane w ramach projektu:

 • PUNKT PRZEDSZKOLNY

Objęcie docelowo 38 dzieci 3-5 letnich wychowaniem w Punkcie Przedszkolnym wydanie dyplomu jego ukończenia. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 10/18/10 dzieci w latach 2009/10/11/12

 • 138 h zajęć ekspresji ruchowej zakończone pokazem umiejętności
 • 70 h angielskiego, zakończone wydaniem certyfikatu
 • 184 h zajęć ICT zakończone wydaniem dyplomu.

 

Udział dzieci w wychowaniu przedszkolnym spowoduje:

 • wzrost umiejętności społecznych
 • wzrost szans na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego
 • poprawę rozwoju manualnego i ruchowego dziecka
 • poprawę orientacji, sprawności ruchowej
 • oswojenie się z komputerem.

 

 • ROZŚPIEWANY PRZEDSZKOLAK

Udział  15 dzieci w zajęciach:

 • NUTKA; 122 h
 • AKROBACI; 122 h
 • ANGIELSKI Z PIOSENKĄ; 60 h

Roczne funkcjonowanie oddziału przedszkolnego podsumowane zostanie pokazem spektaklu muzyczno – teatralnego w wykonaniu dzieci dla rodziców.

 

 • ROZBUDOWA SYSTEMU WSPOMAGANIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO
 • 6 h warsztatów logopedycznych z udziałem średnio 20 osób
 • 12 h seminariów psychologiczno – pedagogicznych z udziałem 20 osób
 • 552 h terapii logopedycznej dla 10 dzieci
 • 66 h konsultacji logopedycznych dla rodziców
 • 66 h konsultacji psychologiczno – pedagogicznych dla rodziców

Udział rodziców w zadaniu przyczyni się do poprawy umiejętności psychologiczno – pedagogicznych w związku z zakresem przekazanej wiedzy, dzieciom poprawi jakość wymowy.

 

 • IMPREZY KULTURALNO – EDUKACYJNE Z ELEMENTAMI PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 • Przeprowadzenie 9 – ciu imprez środowiskowych po 3 godz z udziałem średnio 35 osób na każdą.

Wydanie 270 kompletów materiałów edukacyjno – informacyjnych z zakresu wychowania przedszkolnego. Zadanie przyczyni się do integracji rodziców wokół projektu i promocji i wychowania przedszkolnego.